ikona pliku docx

Zasady terapii pedagogicznej notatki

Opisuje czym jest terapia oraz zasady jakimi kieruje się terapia pedagogiczna. Przedstawione są także ćwiczenia percepcji wzrokowej a także pamięci wzrokowej


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,48 kB.


ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Co to jest terapia?

    Zacznijmy od wyjaśnienia terminu "terapia" oraz przybliżenia głównych jej założeń, zasad prowadzenia i kierunków oddziaływania.

terapia

- z greckiego "terapera" czyli leczenie

terapia

- wszelkiego rodzaju forma pomocy udzielanej pacjentowi, mająca na celu usuwanie wszelkich dolegliwości

terapia

- system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych lecz także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia

    Podmiotem terapii jest zawsze człowiek, często dziecko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli, szczególnie środowisko rodzinne, a także nauczyciele, wychowawcy mają przed sobą ogromne zadanie - wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i odchyleń od normy w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii (gdy istnieje taka możliwość), w celu ich usunięcia.
    W procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje groźba, że pozytywne wzorce (np. poprawnego mówienia) zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w szkole nie utrwalą się dziecku (np. w domu rodzinnym dziecko nie będzie słyszało poprawnej mowy itp.). W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.
    Terapia musi być prowadzona dwukierunkowo (jest to tzw. psychomotoryka):

 1.  usprawnienie funkcji motorycznych
 2.  usprawnienie funkcji psychicznych

    W terapii ważne są cztery elementy:

 1.  terapeuta - osoba empatyczna, z umiejętnością nawiązywania stosunków interpersonalnych, komunikatywna, posiadająca odporność na niepowodzenia w terapii
 2.  dziecko z zaburzonymi funkcjami
 3.  grupa, czyli zespół którym zajmuje się terapeuta, w którym dzieci różnią się między sobą rodzajem zaburzeń, wiekiem metrykalnym itd. i oddziaływują na siebie korzystnie
 4.  zadania, a więc to, co musimy zrealizować na podstawie diagnozy

    Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań terapeutycznych:

 1.  Aspekt psychoterapeutyczny:
 2.  kształtowanie postawy uczestnictwa,
 3.  uczenie sposobów pokonywania trudności
 4.  budowanie wiary we własne siły i umiejętności.
 5.  Oddziaływanie psychokorekcyjne - są to zabiegi usprawniające określoną funkcję (np. kinezjoterapia, logoterapia itd.).
 6.  Oddziaływania psychodydaktyczne - czyli specjalne metody dydaktyczne (np. w nauce czytania - metoda sylabowa).
 7.  Oddziaływania ogólnorozwojowe - wzbogacanie dziecka w zainteresowania, wiedzę o świecie itd.

    Przystępując do terapii musimy uwzględnić główne założenia:

 1.  głównie dom
 2.  wczesna diagnoza (choć warto pamiętać, że pomocy należy udzielać w każdym wieku, nigdy nie jest na nią za późno)
 3.  terapia w oparciu o badania specjalistyczne

    Warto przestudiować także zasady terapii pedagogicznej:

 1.  integracji
 2.  adekwatności
 3.  indywidualizacji (tempo dostosowane do dziecka)
 4.  podmiotowego i całościowego objęcia działu
 5.  zasada "drobnych kroków"
 6.  systematyczności i intensywnego oddziaływania
 7.  doprowadzania rozpoczętej pracy do końca
 8.  wdrażania do samokontroli
 9.  akceptacji, pogody ducha
 10.  właściwego wzmacniania, nagrody
 11.  eliminowania frustracji, nie obniżania oceny dziecka, ocena za wkład pracy, nie za efekt
 12.  przestrzegania jednolitego systemu oddziaływań w klasie, w domu i w terapii pedagogicznej

    Istnieją dwa kierunki oddziaływania terapii:

 1.  bezpośrednio na dziecko
 2.  pośrednio na szkołę, dom

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,48 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!