ikona pliku doc

Zarządzanie administracją notatki

wykłady


  300 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 300
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 340,00 kB.


PODSTAWY ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYKŁADY Administracja ? jest częścią aparatu państwowego, jest częścią organizacji, aby mogła wypełniać swoje cele (zabezpieczenia funkcjonowanie państwa); to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów; jest działalnością trwałą, celową i planową. Każda administracja działa w obrębie jakiegoś państwa. Państwo ? polityczna organizacja społeczna. Aby ta organizacja mogła działać to tworzy aparaty państwowe (zespół organów oraz przydatnych im urzędów aby mogło funkcjonować państwo). Każde państwo tworzy w ramach swego działania tzw. aparat państwowy. Administracja jest to taka część aparatu państwowego, który zabezpieczenia działanie administracji. Administracja jest to również taka część aparatu państwowego, która jest najbardziej wysunięta w stronę obywatela. Państwo organizuje różne sfery naszego życia (zarządzanie oświatą, służbą zdrowia, administrowanie) ADMINISTRACJA ? JEST ORGANIZATORSKĄ FUNKCJĄ PAŃSTWA. Administracja może korzystać z środków przymusu państwowego. Różnica między inną organizacją, to taka, że administracja może korzystać ze środków przymusu państwowego (może nakazać lub zakazać). Administrację wykonują specjalne powołane do tego podmioty czyli organy administracji. Administracja jest realizowana na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Podmiot, który wykonuje działania administracyjne (ów organ) reprezentuje władztwo państwowe. Administracja działa w imieniu państwa na rzecz obywateli. Administracja podejmuje swoje działania w dwóch formach: formy władcze, formy niewładcze (bardziej rozwijają się i dominują) czyli organizacje. Każda administracja jako system działa w pewnym otoczeniu. Administracja jest zależna od następujących sfer wpływu: sfera gospodarcza sfera społeczna sfera politycz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 340,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!