plik docx

dietetyka

a sdgsdg

Zapalenie otrzewnej

  1.  otrzewna jest to cienka błona pokrywająca od wewnątrz jamę brzuszną oraz znajdujące się tam narządy.
  2.  zapalenie otrzewnej spowodowane jest zakażeniem bakteriami lub podrażnieniem błony poprzez sok żołądkowy, żółć, krew, przetrawiony pokarm, kał.
  3. ...

plik rtf

marketing

marketing
Podstawowe pojecia: Marketing – jest procesem spolecznym i zarzadczym dzieki któremu konkretne osoby i grupy otrzymuja to czego potrzebuja poprzez tworzenie, oferowanie i wymiane posiadajacych wartosci produktów. Potrzeba ludzka – stan odczuwania braku zapokojenia Pragnienia – sa wyrazem szczególengo sposobu zapokojania potrzeb pierwotnych. Popyt – pragnienie posiadania okreslonych dóbr poparte gotowoscia do ich nabycia. Produkt – to co można zaoferować w celu zaspokojenia p...

plik odt

Aktywizacja

Polityka społeczna wobec osób starszych
Polityka wobec osób starszych określana jest jako polityka realizacji interesów osób starszych. Dotyczy potrzeb i warunków bytu ludzi starszych i ma na celu te działania, które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej starszych ludzi. Służy temu system świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym. Polityka społeczna zakłada działania na rzecz praw tej kategorii ludzi. Dotyczy to oświaty, kultury, ochrony zdrowia, organi...

plik rtf

taja


Opieka po chirurgicznym usunięciu tarczycy Badania obrazowe – USG Dokonuje oceny: ·       powiększenia gruczołu, ·       obecności w jego obrębie tworów guzowatych (litych, torbieli), ·       identyfikacji struktury miąższu tarczycy (echogenność·       obniżona typowa dla stanu po zapaleniu tarczycy, obecność·       zwapnień – mikrozwapnienia wymagają diagnostyki w kierunku ewentualnej obecności raka, makrozw...