ikona pliku doc

zabawa pojęcie notatki

Opis pojęcia "zabawa"


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20,50 kB.


ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I
JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA
   
     
1.      Co to jest zabawa?
 
     Pojęcie - „zabawy” było  różnie rozumiane u różnych narodów. Grecy określali tym słowem działanie właściwe dzieciom, wyrażające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”. U Żydów pojęcie to odpowiadało dowcipowi. Rzymianie słowem ludo określali radość i uciechę. Po pewnym czasie w językach europejskich słowo „zabawa” zaczęło oznaczać bardzo duży krąg ludzkich działań - z jednej strony nie związanych z ciężką praca, a z drugiej sprawiających ludziom radość i zadowolenie (B. Elkonin, 1984).
    W języku polskim wyraz „zabawa” wywodzi się od słowa „bawa” i dzięki wielu przemianom termin ten zbliżył się do  innych języków europejskich, a obecnie swoim zakresem  obejmuje całe bogactwo form ludzkich (W. Okoń, 1995).
     W. Dyner (1983) określa zabawę, jako najbardziej charakterystyczną cechę życia dziecka, która jest dla niego sama istotą i  ciągłą nutą jego życia. Dziecko łaknie zabawy, bo zabawa zaspokaja jego pragnienie działania i poznania rzeczywistości.
     Zabawa jest przejawem aktywności dziecka, na którą składa się wiele różnorodnych czynności i działań. Uważana  jest za jeden z głównych rodzajów działalności człowieka, odgrywających istotną rolę w jego życiu, a w szczególności w okresie  dzieciństwa  (M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, 1985).
     K. Tyborowska (1966) uważa, że termin „zabawa” odnosi się do każdej czynności, którą dziecko podejmuje dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, dla własnej przyjemności – bez względu na jej końcowy rezultat. Celem zabawy jest  rozrywka, co w znaczący sposób różni ją od pracy.
      W literaturze nie znajdziemy jednoznacznej definicji zabawy. Natomiast liczne teori
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!