ikona pliku doc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy notatki

dr. Renata Tomaszewska – Lipiec


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72,00 kB.


WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI PRACY – ZALICZENIE
Pedagogika pracy – jako dyscyplina pedagogiczna istnieje 42 lata. Powstała w 1972r. i została powołana przez Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, którym kierował prof. Tadeusz Nowacki (twórca). Przygotowuje ona człowieka do pracy.
Główne hasła tej dyscypliny:
      człowiek – obywatel – pracownik
      praca i wychowanie człowieka
Trzy działy pedagogiki pracy:
      kształcenie i wychowanie przed zawodowe (od 16 roku życia jednostki)
      kształcenie zawodowe (serce i dusza pedagogii pracy, przystosowuje człowieka do pełnienia zawodu, wchodzą w ten skład szkoły i uczelnie wyższe)
      kształcenie ustawiczne dorosłych (szeroki zakres: wszystko, co może spotkać człowieka w pracy).
Trzy etapy rozwoju pedagogiki pracy:
      Etap refleksji nad rolą pracy w życiu człowieka, który trwa do XIX w. ,,Kto nie pracuje, ten nie je’’. Przedstawiciel np. Jan Amos Komeński. Dzięki Wielkiej Rewolucji Francuskiej możemy pracować. Pierwszy Kodeks Pracy pojawił się już w XVIII w. we Francji. Mimo tego, że praca nie jest zjawiskiem stałym (ciągle się zmienia) to i tak ciągle trwa.
      Etap tworzenia kształcenia zawodowego w Polsce XVIII / XIX w. , jesteśmy pod zaborami, czasy Komisji Edukacji Narodowej (dzięki romansowi króla z carycą Katarzyną – doprowadziło to do powstania KEN. Staszic zakłada w Polsce pierwsze szkoły zawodowe, czyli szkoły w których można było nauczać się zawodu.
      Etap oficjalnego tworzenia dyscypliny naukowej (1972r. – prof. Nowacki współtworzy z innymi uczonymi pedagogikę pracy).
Pedagogika pracy musiała spełnić kryteria dyscypliny naukowej:
      posiadać własny przedmiot badań
      wypracować własną terminologie i słownictwo
      wypracować metodologię badań naukowych
      musiała posiadać swoich reprezentantów osobowych i instytucjonalnych
      musiała posiadać płaszczyznę przebiegu informacji naukowej.
      Ze względu na stosowaną metodykę badań pedagog
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!