ikona pliku doc

Wartości źródłem wychowania notatki

Wartości źródłem wychowania. Rola wartości w wychowaniu, klasyfikacja wartości, określenie wartości i sposoby ich istnienia, wartości preferowane w wychowaniu.


  140 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 140
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB.


      Wartość – przez wartość rozumie się to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszystkich miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Inne rozumienie to jest ich utożsamianie nie tyle co z kryterium oceny rozstrzygającym o tym, czy coś jest wartościowe lub pozostaje nim w społeczności, ile z samym dobrem, czyli wartość identyfikuje się z przedmiotem oceny uznawanym za dobro samo w sobie.
Wartość to to, co powinno być i czego pragniemy, wpisujemy w rzeczywistość pewien sens ostateczny. Ukazuje to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Są filarami, na których opiera się życie społeczne, osobiste, wspólnotowe.
Wartość ujmujemy w aspekcie pozytywnym i negatywnym. W ujęciu negatywnym wartością nazywamy to co nam się podoba i nie podoba, co nie budzi w nas głębszego zainteresowania. Wyodrębnia się dwa podzbiory wartości, pozytywne i negatywne, jak dobro i zło, piękno i brzydota.

Sposoby istnienia
- obiektywny charakter – wartości są traktowane jako właściwość przedmiotów istniejąca niezależnie od tego, jak ludzie je oceniają. Przysługuje im charakter absolutny i powszechnie obowiązujący, są one czymś zupełnie niezależnym od wewnętrznych przeżyć człowieka, jego pragnień, uczuć, potrzeb, np. dobro,prawda, piękno – są niezależnie od tego jaki my mamy do nich stosunek
- subiektywny charakter – wartości są wartościami ukonstytuowanymi przez człowieka w zależności od jego potrzeb, pragnień, dążeń. Są wytworem ocen i czymś wtórnym wobec aktów świadomości. Nie ma więc wartości samych w sobie. Pojawiają się jako rezultat naszych subiektywnych dążeń.
- obiektywno- subiektywny – inaczej przedmiotowo- podmiotowy. Oznacza to, że wartość ma w sobie coś istniejącego niezależnie od osoby oceniającej i coś przez nią zdeterminowanego. Jest to zgodne z teor
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!