ikona pliku doc

Testy z ekonomii notatki

Zagadnienia z podstaw ekonomii


  210 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 210
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 156,50 kB.


Krzywa transformacji. (krzywa możliwości produkcyjnych)
Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego okresu czasu wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby oraz technologie produkcji.
dobro A
            Krzywa transformacji
dobro B
Krzywa transformacji ilustruje- kombinacje dóbr, które mogą być wykorzystane, gdy zasoby są w pełni wykorzystane.
Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej.
konkurencja doskonała-
      charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania odbiorców na dany produkt.
      Producent działający w konkurencji doskonałej dostosowuje wielkość produkcji w taki sposób, aby przy danej cenie rynkowej i danych kosztach produkcji osiągnąć zysk maksymalny.
      Równowaga przeds. związana jest z kształtowaniem się sytuacji gałęzi przemysłu, do której należą wszyscy producenci wytwarzający dany produkt.
Model konkurencji doskonałej opiera się na 4 założeniach:
*Założenie jednorodności produktu, (produkty producentów są identyczne);
*Założenie pełnej mobilności czynników produkcji, (nie istnieją żadne przeszkody wchodzenia i       wychodzenia       przeds. do i z danej gałęzi produkcji);
*Duża liczba sprzedających i kupujących;
*Założenie doskonałej infor o rynku, (przyjmujemy, że sprzedający i kupujący posiadają       pełną       inf. o       produkcie i       cenie, w danym momencie jak i w przyszłości).
     
Reprodukcja- pojęcie i rodzaje.
Stałe odtwarzanie procesu wytwarzania dóbr materialnych, konieczna do zachowania ciągłości procesu produkcji.
reprodukcja prosta- zachowana ciągłość procesu wytwarzania bez zmiany wielkości produkcji. Cała wartość nowowytworzona jest konsumowana (w skali makroekonomicz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 156,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!