ikona pliku doc

test podst.pielęgniarstwa notatki

podstawy pielęgniarstwa test


  290 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 290
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


Test sprawdzający z podstaw PIELĘGNIARSTWA
po I semestrze.
....................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię studenta)
Test składa się z 24 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest najbardziej prawidłowa) oraz pytań otwartych. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, a w miejscu wykropkowania wpisać prawidłową odpowiedź na pytanie.
Odpowiedź zaznaczoną omyłkowo należy przekreślić krzyżykiem, a prawidłową zaznaczyć kółkiem. Czas przewidziany na udzielenie wszystkich odpowiedzi to 30 minut.
Powodzenia.
      Która z funkcji zawodowych pielęgniarki realizuje zadanie: Przygotowanie pacjenta do samoopieki?
      funkcja opiekuńcza
      funkcja wychowawcza
      funkcja kształcenia
      Jakie są informacje niezbędne do określenia stanu psychicznego pacjenta?
      .................................................................................................................
      .................................................................................................................
      .................................................................................................................
      .................................................................................................................
      .................................................................................................................
      Diagnoza pielęgniarska jest to:
      logiczny ciąg zdarzeń, których zasadniczym celem jest doprowadzenie do jak najszybszego rozpoznania stanu pacjenta i środowiska
      wnioski z danych o pacjencie, wykazujące stan bio-psych-społeczny człowieka, wymagający lub nie pielęgnowania z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu
      systematyczne stosowanie przez pielęgniarkę rozpoznawanie stanu bio-psycho-społecznego jednostki i środowiska oraz celowe podejmowanie planowanych d
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!