ikona pliku doc

test fizjologia notatki

test z fizjologii na studiach ratownictwa medycznego


  175 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 175
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB.


      Głównym składnikiem osocza jest (są):
      albuminy
      globuliny
      woda
      elementy morfotyczne
      Dwutlenek węgla:
      nie występuje we krwi tętniczej
      po odłączeniu tlenu od hemoglobiny w tkankach zajmuje jego miejsce w cząsteczce hemoglobiny
      jest przenoszony przez krew głównie w postaci jonów dwuwęglanowych osocza
      jego nadmiar jest metabolizowany w wątrobie
      Prężność tlenu jest największa:
      w powietrzu atmosferycznym
      w powietrzu pęcherzykowym
      we krwi tętniczej
      w jamie opłucnej
      Acetylocholina
      zwęża większość naczyń krwionośnych
      łączy się z receptorem typu alfa
      jest głównym transmiterem układu przywspółczulnego
      wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
      W zapisie EKG:
      załamek P odpowiada depolaryzacji przedsionków
      zespół QRS ilustruje repolaryzację przedsionków
      załamek T ilustruje depolaryzację komór
      wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
      Poziom tlenu we krwi tętniczej jest monitorowany:
      poprzez objętość krwi przepływającej przez płuca
      poprzez receptory serca
      poprzez chemoreceptory obwodowe
      poprzez receptory wrażliwe na tlenek węgla
      Wskaż twierdzenie prawdziwe:
      atropina pobudza układ przywspółczulny
      propranonol blokuje receptory adrenergiczne typu beta
      receptory typu M są wrażliwe na noradrenalinę
      w sercu występuje przewaga receptorów alfa
      Nerw błędny – wskaż twierdzenie BŁĘDNE:
      jest głównym nerwem układu parasympatycznego
      unerwia prawy przedsionek serca
      przekazuje pobudzenie z błędnika do komory mózgowej
      jego pobudzenie stymuluje czynności trawienne
      Ciśnienie tętnicze:
      podlega fizjologicznym wahaniom w ciągu doby
      wzrasta pod wpływem wysiłku fizycznego
      ulegnie obniżeniu po zablokowaniu aktywności układu współczulnego
      wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
      Objętość wyrzutowa serca:
      lewej komory serca jest dwa razy większa niż prawej
      zgodnie z prawem serca Starlinga zależy od wstępnego rozciągnięcia mięśnia sercowego
      w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!