ikona pliku docx

terroryzm notatki

wszystko o terroryźmie - metody, terroryści


  135 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 135
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35,76 kB.


1 Terroryzm  pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.

       2  Termin "terroryzm" wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo - „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris - „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo - „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy. 

Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Ofiarami są osoby, których atakowanie jest - według prawa międzynarodowego nielegalne. Oznacza to takie sytuacje jak: 3

 1.  Rozmyślne atakowanie osób cywilnych (niewalczących)
 2.  Branie zakładników, pozbawianie ich życia lub grożenie tym
 3.  Atakowanie osób chronionych przez prawo międzynarodowe (dyplomaci)
 4.  Atakowanie celów neutralnych / na terytorium neutralnym

    Terroryzm jest nielegalną działalnością, mającą na celu osiągnięcie określonych celów politycznych, poprzez użycie lub grożenie użyciem siły w sposób mający wywrzeć wpływ na opinię publiczną, krajową lub międzynarodową, a prowadzoną przez grupy niepaństwowe, lub też ukrywające swoje powiązania z państwem lub państwami. 4 Działania terrorystyczne charakteryzują się znacznym efektem psychologicznym, społecznym i medialnym, a cechami charakterystycznymi terroru są :

 1.  gloryfikacja siły jako jedynej i najskuteczniejszej metody walki politycznej;
 2.  okrucieństwo i brak skrupułów moralnych w podejmowanych akcjach, co pokazać ma z jednej strony siłę i determinację terrorystów, z drugiej zaś wzmocnić strach przed terrorystami;
 3.  wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia poprzez zastraszenie całego społeczeństwa;
 4.  uzyskanie rozgłosu i zaistnienie w mas mediach, bez masowego audytorium bowiem terrorysta jest nikim;
 5.  polityczny szantaż i wymuszenie określonych zmian politycznych;

    Terroryzm jest powszechnie interpretowany jako broń słabych. Często zresztą sami terroryści wskazują na fakt, że nie mając innych wg nich środków, uciekają się do terroryzmu. Sięgnięcie po środki pozaprawne może być skutkiem jednej, kilku lub wszystkich z poniższych trzech sytuacji :

 1.  Nieskuteczności środków legalnych z punktu widzenia danej grupy
 2.  Niemożliwości wykorzystania legalnych metod działania
 3.  Odrzucenia metod legalnych w ogóle (np. z powodu przyjętych założeń ideologicznych)

  5 Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na: polityczny, kryminalny oraz na indywidualny              i zbiorowy.

Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała           i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego.

Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest natomiast fakt, iż terrorysta działa     z pobudek "niższych", najczęściej materialnych. Do podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż oraz szantaż.

Podział na terroryzm indywidualny i zbiorowy służy określeniu, czy przedmiotem ataku terrorystycznego staje się konkretna osoba, czy też przypadkowa zbiorowość. W wypadku zabójstwa konkretnego polityka czy porwania biznesmena mówimy o terroryzmie indywidualnym, którego ofiara jest ściśle określona. Jednak większość ataków terrorystycznych motywowanych politycznie jest przejawem terroryzmu zbiorowego, którego ofiarami padają przypadkowe osoby. Coraz więcej aktów terroru to przykłady terroryzmu zbiorowego.

        6   Wszystkie działania terrorystyczne mają jasno określony cel, są zaplanowane.    Bezład  i chaos, który nastaje po akcie terroru powoduje fałszywe wrażenie, iż czynu dokonał przypadkowy szaleniec nie zdający sobie sprawy z tego, co robi. Główn...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35,76 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!