ikona pliku docx

termodynamika wprowadzenie sciąga 1 notatki

temat 1 termodynamika,politechnika koszalińska


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,42 kB.


Planowanie eksperymentu

Wybór celu badania,metody badawczej,sposobu prowadzenia pomiaru i opracowania wyniku badania.

Pomiar zespół czynności doświadczalnych,których celem jest wyznaczenie wartości wielkości mierzonej.

*pomiary bieżące,kontrolne,zdawczo-odbiorcze,naukowo-badawcze.

Metody wychyleniowa: określa wartość wielkości mierzonej na podstawie wychylenia elementu wskazującego; zerowa(odmiana różnicowej): polega na sprowadzaniu do zera różnicy między wartością wielkości mierzonej a znaną wartością tej wielkości

Przyżądy pomiarowe 1)do pomiarów bezpośrednich 2) do pomiarów z pośrednim przeniesieniem wskazania 3)sterująco-sygnalizacyjne 4) rejestrujące 5)liczące i sumująceeddexd

Błąd pomiaru i błąd narzędnia pomiiarowego wynik pomiaru x1 jest różny od x0 czyli wartości rzeczywistej,

Źródła błędów pomiaru nieprawidłowe wykonanie pomiaru,uszkodzone narzędnie pomiarowe,zmiana warunków pomiaru,bład przez obserwatora (nieprawidłowy odczyt)

Rodzaje błędów :

*Grube(nieprawdłowe wyk, pomiaru np. zły sprzęt, * systematyczny: często jest stały, zmienny przy zmiennych warunkach pomiaru, * przypadkowy: nieprzewidywalny, w warunkach prkatycznie niezmiennych

Poprawka to wartość którą należy algebraicznie dodać do surowego wyniku pomiaru xi aby uzyskać wynik poprawiony xo.

Moc czynna jest to spadek napięcia na rezystancji pomnożony przez prąd przez nią płynący. Jednostką jest 1W Jeden Wat

UrI=I2R=UIcos(fi)=P

Moc bierna jest to spadek napięcia na reaktancji pomnożony przez prąd przez nią płynący. Jednostką jest  1VAr (war)

UxI=I2X=UIsin(fi)=Q

Moc zespolona S suma mocy czynnej i biernej pomnożona przez jednostkę urojoną.

S=P+jQ        S=|S|=U*I -> moc pozorna

Jednostką mocy zespolonej i pozornej jest 1VA (Woltoamper)
Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej charakteryzuje cos(fi), zwany jest współczynnikiem mocy.

Kompensacja mocy biernej jest to równoległe przyłączanie do odbiorników indukcyjnych urządzenia pobierającego moc bierną pojemnościową kondensator. Rozróżniamy kompensację zupełną i częściową. Zupełna występuje wtedy gdy cała moc bierna indukcyjna jest pochłaniana przez moc bierną pojemnościową. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna z racji tego, że że prąd Ic i ILB, lecz ma przeciwną fazę co prowadzi do znoszenia się tych prądów. Oznacza to stan rezonansu prądów. Najczęściej stosuje się kompensację częściową, poprawiając współczynnik mocy cos(fi) do wartości opłacalnej (0,8-0,9).

Wartość impedancji dla połączenia szeregowego Z prądowego prawa Kirchhoffa:
Z=Z
1+Z2+…Zk

Wartość impedancji dla połączenia równoległego Z napięciowego prawa Kirchhoffa:
Y=Y
1+Y2+…Yk
gdzie y=1/Z

Impedancja jest to iloraz wartości symbolicznych U i I. W skład impedancji wchodzi rezystancja i reaktancja, która jest częścią zależną od częstotliwości prądu, który przepływa przez dany element układu. Reaktancja zależna jest od indukcyjności wyprowadzeń i pojemności międzyzwojowej.

Z= U/I                    Z=R+jX
R rezystancja (część rzeczywista impedancji)
X reaktancja (część urojona impedancji)

Moc czynna jest to spadek napięcia na rezystancji pomnożony przez prąd przez nią płynący. Jednostką jest 1W Jeden Wat

UrI=I2R=UIcos(fi)=P

Moc bierna jest to spadek napięcia na reaktancji pomnożony przez prąd przez nią płynący. Jednostką jest  1VAr (war)

UxI=I2X=UIsin(fi)=Q

Moc zespolona S suma mocy czynnej i biernej pomnożona przez jednostkę urojoną.

S=P+jQ        S=|S|=U*I -> moc pozorna

Jednostką mocy zespolonej i pozornej jest 1VA (Woltoamper)
Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej charakteryzuje cos(fi), zwany jest współczynnikiem mocy.

Kompensacja mocy biernej jest to równoległe przyłączanie do odbiorników indukcyjnych urządzenia pobierającego moc bierną pojemnościową kondensator. Rozróżniamy kompensację zupełną i częściową. Zupełna występuje wtedy gdy cała moc bierna indukcyjna jest pochłaniana przez moc bierną pojemnościową. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna z racji tego, że że prąd I

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!