plik docx

Termodynamika

Termodynamika

Laboratorium Termodynamiki

plik doc

sciaga termodynamika

sciaga z termy
ZAD1) Ściana pieca komorowego w kształcie prostopadłościanu składa się z 4 warstw: 1=4cm(1=1 W/mK); 2=7cm(2=0,4); 3=10cm(3=0,07); 4=1mm(4=45). Obliczyć staraty ciepła w stanie ustalonym jeżeli tem. Powierzchni wewnętrznej=800C, a tem. Zewnętrzna=50C. Średnia powierznia przenikania=0,8 m2. tw=800C tz=50C Sśr=(Sw+Sz)/2 kiedy (Sz/Sw)<2 Sśr=pier(Sw*Sz) kiedy Sz/Sw2 ZAD2) Grzejnik elektryczny w kształcie walca o wysokości H=300mm, średnicy wewnętrznej dw=160mm i śr...

plik doc

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi, sprawozdanie
Politechnika Koszalińska rok akad. 2010/2011 Laboratorium z termodynamiki Ćwiczenie nr 1 Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi Wydział Mechaniczny Kierunek Transport Grupa:T05 Mielnik Michał Data wykonania ćw. 15.03.2011 Ocena Data zaliczenia Podpis prowadzącego       Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sporządzenie indywidualnych eksperymental...