ikona pliku doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska notatki

wykłady z roku 2008


  1678 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1678
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,49 MB.


Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cechy myslenia systemowego, róznice w analitycznym i systemowym ujawnianiu rzeczywistosci i zalety i wady systemowego myślenia o wychowaniu. Metateoria wychowania: Metodologiczne problemy teorii wychowania Aksjologiczne i telelogiczne podstawy wychowania Rozumienie wartości i ich typologia. Ontologiczny status wartości Pojęcie aksjologi pedagogicznej i wychowania w wartościach i ku wartościom Kulturowy kontekst wychowania Wprowadzenie do wiedzy om szkol i nauczaniu Idea pajdocentryzm w naukach o wychowaniu Przypomnieć sobie pedagogika, pedagogia. 1.Etapy współczesnych nauk o wychowaniu 2.Fazy rozwoju współczenej nauki o wychowaniach I Etap Dla pełnego zrozumienia podstaw pedagogiki ważne jest prześladywanie nauk o wychowaniu w Polsce w ostatnich 60-leciu. I etap- ortodoksja ideologiczn obejmuje okres od końca lat 40 oprzez lata 50i60 i włącznie z 70 tymi XXw po 47 rokuustapiło załamanie polskiej myśli pedagogicznej w skutek ideologicznej ofensywy Biura Politycznego KC PZPR i fensywy wzmocnionej przemocą i represją w celu podporządkowania sobie w całości panujacego systemu oświatowego w Polsce. W latach 50 tych część pedagogów polskich skupiła się na rozpowszechnieniu pedagogiki radzieckiej. Lata 60 te i 70 te można podsumować jakoistnienie pedagogiki upaństwowionej i upartyjnej. Sprzyjały temu takie czynniki jak: -centralizacja rozpowszechniana z kontroli paradygmatu funkcjonalnego inaczej poszukiwanie projektuedukacyjnego dla kt
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,49 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!