ikona pliku odt

techniki obserwacji notatki

Techniki obserwacji. 1. Techniki obserwacji standaryzowanej: technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu specjaln


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,63 kB.


Techniki obserwacji.
      Techniki obserwacji standaryzowanej:
      technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu specjalnego zestawu (listy) poszczególnych kategorii zachowania się osób badanych, istotnych z punktu widzenia interesującego badacza problemu. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas obserwacji. Jest wydajna i ekonomiczna.
      technika obserwacji próbek czasowych – obserwator, znając poszczególne aspekty (kategorie) obserwowanego zjawiska, odnotowuje ich obecność lub brak ich występowania w ciągu każdej przewidzianej z góry jednostki czasowej. Nierzadko też zaznacza stopień nasilenia danej kategorii zachowania się według ściśle określonej skali ocen.
      Techniki obserwacji niestandaryzowanej
      technika obserwacji dorywczej – polega ona na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się uczniów, które — według osobistego uznania nauczyciela — na to zasługują. Tak więc, nie tyle cel obserwacji wyznacza postrzeganie i gromadzenie danych obserwacyjnych, ile chwilowe i szybko na ogół przemijające zainteresowanie obserwatora. W ten sposób odnotowuje on praktycznie wszystko, co zwraca jego uwagę w zachowaniu się uczniów, nie uświadamiając sobie jego poznawczego znaczenia.
      technika dzienniczków obserwacyjnych – polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego okresu czasu. Dotyczy ona przeważnie psychicznego, społecznego oraz moralnego rozwoju uczniów i koncentruje się na różnorodnych przejawach ich codziennego zachowania się. Stosując tego rodzaju technikę, dokonujemy zapisu własnych spostrzeżeń niemal z dnia na dzień lub też po każdorazowym kontakcie z danym uczniem lub klasą.
      technika obserwacji fotograficznej – charakteryzuje ją ciągłe, nieprzerwane
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!