plik doc

Zdrowie Publiczne


Świadczenia zdrowotne (definicja, rodzaje). Świadczeniem zdrowotnym ? są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia w szczególności związane z: Badaniem i poradą lekarską Leczeniem Badaniem i terapia psychologiczną Rehabilitacją leczniczą Opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem Opieka nad zdrowym dzieckiem Badaniem diagnostycznym...

plik doc

Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce

\"System opieki zdrowotnej w Polsce\" - temat ze Zdrowia Publicznego, w którym opracowane są poszczególne punkty na podstawie akt prawnych.
System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity ? Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz 89) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 200...

plik rtf

pielegniarstwo-zdrowie publiczne

zachowania zdrowotne
ZACHOWANIA ZDROWOTNE JAKO FILAR ZDROWIA PUBLICZNEGO. Zachowania Zdrowotne Są to wszelkie zachowania ( nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane wartości poprzez jednostki ludzkie i grupy społeczne) w dziedzinie zdrowia (...), to, jaki jest człowiek pod względem wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak podejmuje zdrowie,...

plik doc

zdrowie publiczne

raport lalonda
Raport Lalonda - holistyczny ( całościowy) model zdrowia wg. tego modelu na zdrowie społeczeństwa wpływają: Czynniki biologiczne (genetyka, cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie się i złożony model regulacji wewnętrznej)       20 % Czynniki środowiskowe (socjalne, fizyczne, psychiczne)   20 % Style życia (wzór konsumpcji, zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób rekreacji)   50 % System organizacji opieki zdrowotne...

plik doc

zdrowie publiczne

zdrowie publiczne ściąga
ZMYSŁ WZROKUGraniczne możliwości wykorzystania zmysłu wzroku w procesie pracy-Bodźce adekwatne- drgania elektromagnetyczne o długości fali 380 ? 760 nm.-Lokalizacja receptorów ? siatkówka oka-W procesie pracy człowiek odbiera zmysłem wzroku ponad 90 % wszystkich informacji. Wygoda widzenia jest wtedy , gdy:-zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna-spostrzeganie jest sprawne i pozbawione ryzyka-spostrzeganie nie powoduje nadmiernego zmęczenia lub przykrych odczuć...

plik doc

Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne

Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne
System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity ? Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz 89) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz 2135 z póź. zm.) Podmioty uprawnione do świadczeń zd...

plik doc

Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne

Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne
System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity ? Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz 89) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz 2135 z póź. zm.) Podmioty uprawnione do świadczeń zd...

plik doc

Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z

Rozwinięcie zagadnień zawartych w tytule
Zdrowie publiczne. promieniowanie jonizujące naturalne pochodzi z dwóch źródeł: promieniowanie pierwiastków z wnętrza ziemi. Są to pokłady uranu i ? bardzo nierównomiernie rozmieszczone na kuli ziemskiej oraz powstające z ich rozpadu gaz zwany argonem. Promieniowanie kosmiczne, których jest najwięcej im wyżej się wzniesiemy. Oba te źródła stanowią promieniowanie tzw. tła, które jest całkowicie nieszkodliwe i wynosi 80 ? 120 miliremów. sztuc...

plik doc

Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy

Ziarniaki, pałeczki, laseczki, wirusy i ich podział, WZW i kilka innych
Ziarniaki G(+) Gronkowce ( Staphylococcus) ? najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie. Znajdują się w powietrzu, kurzu, wodzie, glebie, ściekach, mleku i jego produktach, na skórze i błonach śluzowych ludzi i zwierząt. Są względnymi beztlenowcami, rosną jednak lepiej w warunkach tlenowych. Są bardzo odporne na temperaturę i wysuszanie. Obowiązująca ich klasyfikacja to : staphylococcus aureus ? gronkowiec złocist...

Ostatnie wyszukiwania