plik doc

Zasady terapii pedagogicznej

Zasady terapii pedagogicznej
ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ Zasada 1: Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego - Dla każdego dziecka w grupie dobieramy indywidualny (inny) program. indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka. Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne - W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka. - Pomagamy w przezwyciężaniu trudności. Zasada 2: Powolnego stopn...

Ostatnie wyszukiwania