plik doc

wychowanie rzymskie


Wychowanie Rzymskie. Rzym rozwijał się jako państwo militarne i potrzebował przede wszystkim dobrych wojowników i urzędników. Za wychowanie nowych obywateli odpowiadała rodzina pod okiem ?cenzora?, który pilnował aby w to wychowanie nie zakradły się złe obyczaje. Obyczaj wymagał oby to ojciec przygotowywał syna do pełnienia przyszłych ról społecznych na zasadzie żywych przykładów. Początkowo kształcenie w wiadomościach nie wychodziło poza zakres elementarny. Ubogie dzieci korzystały ze...

plik doc

wychowanie ateńskie


Wychowanie ATEŃSKIE : Jeszcze w VII w. p.n.e. wychowanie ateńskie było zupełnie podobne do wychowania spartańskiego. Ponieważ jednak Attyce nie zagrażało niebezpieczeństwo wewnętrzne zaczęła ona dążyć do zrealizowania w wychowaniu ideału człowieka ? kalokagathii (kalós- człowiek świetnie wyrobiony pod względem fizycznym, doskonale wysportowany, pięknie i harmonijnie zbudowany; agathós ? dobry, człowiek doskonały pod względem moralnym i umysłowym). Arystokracja była przeciwna powstawan...

plik doc

Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 6 Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji... wykład 7 Szkoła Steinerowska notatki z wykładów
WYKŁAD 6 i 7 ?Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych? Nowe Wychowanie określano jako pedagogikę reformy szkoły Krytykowano szkołę tradycyjną, utożsamianą z systemem pedagogicznym J.F. Herbarta SYSTEM PEDAGOGICZNY HERBARTA W myśl herbartyzmu dysponentem systemu oświatowego jest państwo i kościół Herbartyzm...

plik doc

Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 3 notatki z wykładów
?Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki? Rozwój wielostronny sfera umysłowa sfera moralna sfera emocjonalna sfera fizyczna Wychowanie = edukacja Wychowanie należy kojarzyć z rozwojem Wielostronny rozwój jest celem wychowania 1773 rok Komisja Edukacji Narodowej (KEN) -pierwsza tego typu organizacja w Polsce i w Europie -pierwsze europejskie ?Ministerstwo Oświaty? W XIX wieku zamiast ?edukacja zaczę...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masowego przekazu (mass media) np. raio, TV, prasa, ksią...

Ostatnie wyszukiwania