plik doc

Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych

Praca z Kultury Języka o interpunkcji w tekstach nt. sportu
Szymon Makuch Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych Uwagi ogólne Omawianie problemu interpunkcji w sportowych tekstach prasowych wypada zacząć od przypomnienia podstawowej definicji - Interpunkcja, zwana też przestankowaniem, to zbiór znaków interpunkcyjnych (przestankowych) i zasad ich używania w piśmie Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wr...

plik doc

słownictwo sportowe studentów

Jak w tytule.
Słownictwo zebrane od studentów ćwiczących na uniwersyteckich obiektach sportowych, zatem grupy niejednorodnej. Jak sami przyznali, część żargonu sportowego przejęli ze swych rodzinnych środowisk, ?od kolegów z podwórka?, część usłyszeli podczas telewizyjnych transmisji zawodów, część przejęli od trenerów i studentów AWF, z którymi stykają się podczas swych zajęć, w końcu niektóre nazwy wymyślili sami i są one znane tylko ich grupie. S I Ł O W N I A 1) ABS żart. ?człowie...

plik doc

Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew

referat z biochemii u pani dr Karpińskiej
Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew. Szymon Raszka gr. LX09 Głównym zadaniem krwi jest transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc i tlenu z płuc do tkanek. Tlen potrzebny jest tkankom do oddychania komórkowego, natomiast powstający w przemianach metabolicznych dwutlenek węgla musi być odtransportowany i eliminowany z organizmu. Transport gazów oddechowych przez krew rozkłada się następująco:      ...

plik doc

systemy transportowe

kilka podstawowych zagadnień;)
System transportowy ? jest to system, którego celem działania jest transport (przemieszczanie, przewóz) ludzi i (lub) ładunków. Wskaźnikiem oceny jakości systemu może być czas przewozu, koszt przewozu itp. Modele statyczne ? są to modele odwzorowujące system i otoczenie w ustalonym stanie. Modele statyczne nie zawierają odwzorowania upływu czasu, np. sieć dróg. Modele dynamiczne ? są to modele odwzorowujące działanie systemu i otoczenia w czasie. Modele...

plik pdf

Wstępna optymalizacja parametrów poddźwiękowego, transportowego samolo

Skrócona wersja sprawozdania z obliczeń optymalizacyjnych. Zawiera dane początkowe i wykresy wynikowe.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Konstrukcja samolotu Temat: Wstępna optymalizacja parametrów poddźwiękowego, transportowego samolotu odrzutowego. Kieś Dariusz 3LD, A Statystyka: Nazwa samolotu Aerospatiale SN601 Corvette Dassault Mystere 20/Falcon 20 Dassault Mystere 40/Falcon 40 VFW Fokker...

plik doc

Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce

Opis transportu na morzu, w powietrzu itd.
Temat: Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce. Transport morski: zalety i wady transportu morskiego: Z A L E T Y : - duża ładowność, - niski koszt, - możliwość przewozu różnorodnych towarów. W A D Y : - wolny, - możliwość katastrof ekologicznych, - niedocelowy. charakterystyka transportu morskiego: Obsługuje ponad ? wymiany handlowej świata. Transport ten cechuje duża specjalizacja: - kontenerowce, - ta...

plik doc

ewakuacja i transport pacjenta

jak sam tytuł mówi
Ewakuacja i transport pacjenta Rzadko zdarza się, aby świadkiem zdarzenia był zespół ratownictwa medycznego. Często natomiast bezpośrednio po wypadku zachodzi bezwzględna konieczność ewakuacji pacjenta. Świadkowie zdarzenia niedysponujący odpowiednim sprzętem i nie dość liczni, aby przeprowadzić bezpieczną ewakuację rannego, mogą się podjąć przemieszczenia go w sytuacjach wyższej konieczności, a mianowicie: - gdy wokół miejsca zdarzenia istnieje strefa zagrożenia,...

Ostatnie wyszukiwania