plik rtf

rola nauczyciela w procesie edukacyjnym

rola nauczyciela w wychowaniu
Nauczyciel to osoba, która zarówno kiedyś jak i dzisiaj, realizuje dwie podstawowe idee: nauczania i wychowania, które należą do podstawowych funkcji szkoły. Zawód nauczycielski zawsze stwarzał możliwości pełnienia misji, które to poczucie misji jest do teraz jedną z cech przypisywanych nauczycielom zarówno przez nich samych jak i przez otoczenie. Każdy nauczyciel i wychowawca powinien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznej misji wych...

Ostatnie wyszukiwania