plik pdf

Rehabilitacja

II rok. wykład 1 z dn. 05.11.207

REHABILITACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja?

wg Wiktora Degi

- proces medyczno-społeczny, dążący do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

plik doc

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi
Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. Wiktor Dega, 1994 Wstęp: W chorobach reumatoidalnych dysfunkcja narządu ruchu stopniowo wzrasta. Schorzenia reumatyczne obejmują dysfunkcje stawów, kręgosłupa, tkanek miękkich, kości. Choroby reumatoidalne występują na skutek:       Zmian zapalnych o określonej etiologii (zapalenie infekcyjne)       Zmian zapalnych i zaburzeń układu immunologicznego   &...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej wg siwka
Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego w przypadku stosowania: endoprotezoplastyki bezcementowej wg. prof. Siwka Nowoczesna, bezcementowa implantowana endoproteza biodra, przy dobraniu odpowiedniego typu i rozmiaru, już w dniu operacji jest stabilna przy obciążaniu, a po kilku tygodniach kość wokół protezy przystosowuje się do działających tam sił. Dlatego pierwotna stabilność protezy jest wystarczająca i pozwala na wczesne...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej (Siwek)
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej wg. prof. Siwka Ułożenie pooperacyjne: Odwiedzenie 40° Zgięcie w biodrze i kolanie 10° W pierwszym dniu:       Przeciwzakrzepowe stóp (20 napięć po 10x ; zwiększać do 150napięc ; do 1 tyg)       Napinanie posladków       Ćw oddechowe       Ćw KKG i tułowia Po usunięciu drenu (około 48h):       Ćw...

plik pdf

Rehabilitacja

Ii rok.(obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej) Dzięki uprzejmości prowadzacego.
Obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej Jarosław Dybko OBRZĘK LIMFATYCZNY DEFINICJA Jak dotąd nie podano jednoznacznej definicji obrzęku limfatycznego, zgodnej z międzynarodowym konsensusem. Najprościej określić go można jako nadmierne gromadzenie się w przestrzeni międzykomórkowej płynu śródmiąższowego bogatobiałkowego. Utrudnienie odpływu chłonki doprowadza do: - powsta...

plik pdf

Rehabilitacja

II rok.(rehabilitacja w chorobach ukł. nerwowego).Dzieki uprzejmości prowadzącego.
Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego Jarosław Dybko UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar mózgu (ang. stroke) – jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar niedokrwienny mózgu - udar spowodowany gwałtownym zatrzyman...

plik pdf

Rehabilitacja-Odleżyny


Robert Latosiewicz Unieruchomienie i odle yny Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku Unieruchomienie Definicja Unieruchomieniem nazywa się fizyczne ograniczenie całego ciała lub jego poszczególnych części w zakresie obracania się, siedzenia i chodzenia. Unieruchomienie mo e być następstwem: chorób lub uszkodzeń układu nerwowo–mięśniowo– szkieletowego (np. pora enie, udar mózgowy, itp.) cię kich chorób wymagających pozostania w łó ku długotrwałego pozostawania w pozy...

Ostatnie wyszukiwania