plik doc

Prawo 1

prawo 1, notatki z WSH we Wrocławiu, 1 rok informatyka z ekonometrią
PRAWO 1.Pojęcie Prawa Prawo jest to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo zagwarantowanych przymusem państwowym. Państwo terytorium obywatel władza (suwerenna > wewnętrzna (naród), zewnętrzna) Źródła prawa a)Pojęcie w znaczeniu szerokim (materialne źródła prawa) - wszystkie fakty, które mają znaczenie prawotwórcze. b)Pojęcie wąskie właściwe (formularze źródła prawa) - formy w jakich tworzy się p...

plik pdf

Architektura Komputerów 2 - sprawozdanie LAB1

LAB 1: Wyświetlanie AX w systemach BIN, DEC, HEX. Zamiana bitów rejestru AX.
Witold Dyjur – 117440 Marek Żółtaniecki – 118527 Grupa WT/N – 11.00 ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW 2 SPRAWOZDANIE LAB 1: Wyświetlanie AX w systemach BIN, DEC, HEX. Zamiana bitów rejestru AX. 1. Wyświetlanie AX w systemie BIN. Wyświetlanie zawartości rejestru AX w systemie BIN wykonaliśmy poprzez przesuwanie kolejnych bitów (poczynając od najstarszych) w lewo. Dzięki temu kolejne bity przesuwane były do CF. Badając...

plik pdf

Architektura Komputerów 2 - sprawozdanie LAB2

LAB 2: Napisać funkcję pokazującą różnicę pomiędzy wielkością rzeczywistą pliku a wielkością na dyskietce.
Witold Dyjur – 117440 Marek Żółtaniecki – 118527 Grupa WT/N – 11.00 ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW 2 SPRAWOZDANIE LAB 2: Napisać funkcję pokazującą różnicę pomiędzy wielkością rzeczywistą pliku a wielkością na dyskietce. Do odczytu danych z dyskietki użyliśmy jednej z funkcji przerwania int 13h. Do przechowywania odczytanych danych poddanych późniejszej analizie użyliśmy dwóch tablic –...

plik doc

Prawo konstytucyjne, opracowania pytań

Opracowane zagadnienia z prawa konstytucyjnego
Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana może mieć charakter całkowity (formalny- nowa konstytucja, materialny zmiana zasad naczelnych konstytucji) lub częściowy (nie obejmuje zasad naczelnych...

plik odt

Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć

Krótkie notatki o szczególnych potrzebach człowieka.
SZCZEGÓLNE POTRZEBY:       SPRAWOWANIA KONTROLI       DOSKONALENIA SIĘ       POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI POTRZEBA SPRAWOWANIA KONTROLI:       Wynika z potrzeby przewidywania wydarzeń       Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka       Posiadanie takiego odczucia daje nam satysfakcję, poczucie optymizmu i nadziei a także sprawia, że jes...

plik doc

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, pełny tytuł: charakterystyka sprężyn i próba udarowego zginania, wersja poprawiona i przyjeta przez wykładowce :)
Laboratoria Wytrzymałość materiałówKierunek: ZimRok:2 Grupa: 1Aneta BaraniakJowita BoczulakAgnieszka KolendaTEMAT ĆWICZENIACharakterystyka sprężynPróba udarowego zginaniaData wykonania:13.12.07.rData oddania:21.01.08.r 1.Opis przeprowadzonego doświadczenia i aparatu pomiarowego Badaną sprężynę w przypadku ściskania umieszcza się m...

Ostatnie wyszukiwania