plik doc

praca samokształeniowa

\"Rola prawidłowego żywienia w zdrowiu i w chorobie\"
Katarzyna Wojtyła Akademia Medyczna Wydział Zdrowia Publicznego Kierunek Pielęgniarstwo Rok Pierwszy Semestr Pierwszy Praca samokształceniowa Temat: Rola prawidłowego żywienia dziecka w zdrowiu i w chorobie. Wrocław 2007 Spis treści 1. Wstęp?????????????????????????.........3 Charakterystyka podstawowych składników żywności????????.4 Białka Tłuszczowce Węglowodany...

plik doc

Praca z dzieckiem z ADHD


PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD, ALE NIE TYLKO ? Wzory kształtowania zachowań dziecka ? behawioralna modyfikacja zachowań. Zachowanie pożądane ? wzmocnienie pozytywne ? więcej zachowań pożądanych Zachowanie pożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań pożądanych Zachowanie niepożądane ? wzmocnienie pozytywne ?więcej zach. niepożądanych Zachowanie niepożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań niepożądanych Wzmocnienie negatywne ? zachowanie pożądane ? więcej zachowań pożądanych...

plik doc

praca na gramatykę opisową

Jest to rozbiór fragmentu tekstu na gramatyczne części - standardowa praca domowa zadawana na zajęciach z gramatyki opisowej.
?Gdy się przyjrzeć mu z bliska, owe gigantyczne kamienne bloki rozbite są na osobne bastiony, iglice, turnie, przeorane niezliczonymi bruzdami bezdennych przepaści. Wyobraźcie sobie wreszcie, że na tych różnych wierzchołkach, tu i ówdzie, ponadludzkim, karkołomnym wysiłkiem pobudowano klasztory i niewielkie kościoły, które w urwiste podłoże wczepiły się jak jaskółcze...

plik doc

Praca a stres

Zjawisko stresu w pracy zawodowej.
PRACA A STRES Pracą jako zjawiskiem społecznym zajmuje się wiele dyscyplin naukowych które posługują się właściwym dla nich aparatem pojęciowym budując w ten sposób odrębne jej definicje. Pracę definiujemy jako każdą celową czynność prowadzącą do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich, posiadającą społeczną doniosłość, zapewniającą jednostkom i grupom, które ją wykonują określoną pozycję w społeczeństwie (J. Szczepańska 1981). Nato...

plik doc

Praca z dzieckiem z ADHD


ADHD Praca z dzieckiem z ADHD polega na rozwiązywaniu problemów tu i teraz. Poradzenie sobie z objawem dzisiaj, nie znaczy że nie wystąpi on jutro. Wymaga to stałego i wieloletniego stosowania określonych metod i strategii. Z danej strategii można zrezygnować dopiero wtedy, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z czynnością. Celem takiego postępowania jest ułatwienie dziecku funkcjonowania, a także zapobieganiu powikłaniom. Istnieją konkretne strategie radzenia sobie z...

plik doc

Praca z Grupą

Praca z grupą A. Szczepaniak
PRACA Z GRUPĄ WYKŁAD DR ARKADIUSZ SZCZEPANIAK Prowadzenie i praca z grupą. Idealny zespół. Zespół ? to niewielka grupa ludzi obdarowana uzupełniającymi się umiejętnościami, zaangażowanych w realizację wspólnego celu przy pomocy ustalonych wspólnie standardów działania, za których utrzymanie odpowiadają wzajemnie przed sobą. Występują: Pary ? mieszane, kobieta mężczyzna Dwójki ? jedna płeć, kobieta ? kobieta, mężczyzna ? mężczyzna Trójki ? zespół...

plik doc

praca maturalna- pary małżeńskie

praca na ustny polski, \"zaprezentuj wybrane pary małżeńskie\", omawia przykłady: Adam i Ewa, Penelopa i Odyseusz, Konrad Wallenrod, Dulscy, Kamizelka
Zaprezentuj wybrane literackie pary małżeńskie. Pismo Święte przynosi nam dwa opisy stworzenia człowieka. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie pomocą i by razem zasiedlali i uprawiali ziemię. Według pierwszego opisu stworzenia kobieta i mężczyzna są sobie równi. Drugi opis wprowadza zasadę zależności żony od męża. Bóg...

plik doc

praca maturalna o przyjaźni w utworach lit.

O przyjaźni w W pustyni i w puszczy\", \"Lalce\", \"małym Księciu\" i \"Ziemia, planeta ludzi\"
ZAPREZENTUJ WIELKIE PRZYJAŹNIE W UTWORACH WYBRANYCH Z DWÓCH OKRESÓW LITERACKICH. Szkolny słownik terminów literackich definiuje przyjaźń jako duchową, emocjonalną i platoniczną więź łączącą dwoje lub więcej ludzi, opartą na wzajemnych zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach. Słownik języka polskiego PWN rozszerza pojęcie przyjaźni, określając tym mianem bliskie, serdeczne stosunki z kimś op...

Ostatnie wyszukiwania