plik doc

Pediatria - materiały na zaliczenie

II rok.Materiały na zaliczenie z pediatrii dla gr 8,cz.2z4
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien...

plik doc

Pediatria - konspekt z wykładu

II rok: Konspekt z wykładu
Wykład z dn. 15.10.2007 Problemy pielęgnacyjne w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych Anna Stodolak Choroby metaboliczne choroby wrodzone, charakteryzujące się: Nieprawidłową strukturą i funkcją białek oraz enzymów biorących udział w metabolizmie Nieprawidłowa funkcja enzymów pociąga za sobą zaburzenia przemian wszystkich składników budulcowych ciała człowieka Przyczyna tych chorób jest z reguły dobrze znana Leczenie przyczynowe jest niemożliwe (...

plik doc

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA
Przełom nadciśnieniowy Wartości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci zależą od wieku, płci i wzrostu. U większości dzieci i młodzieży, w tym u wszystkich przed ukończeniem 10 r.ż. nadciśnienie ma charakter wtórny. Najczęstszą przyczynę stanowią choroby nerek (67-86%), które są również odpowiedzialne za większość przypadków przemijającego nadciśnienia tętniczego. Tab. Fizjologiczne wartości parametrów życiowych u dzieci (niepłaczących) Wiek (lata) Często...

Ostatnie wyszukiwania