plik doc

opieka nad umirającym

opieka nad umierającym - referat stron 6
OPIEKA NAD UMIERAJĄCYM Umieranie stanowi końcowy akt życia wszystkich istot żyjących. Proces umieranie i opieka w tym czasie nad umierającym i nad jego bliskimi uważane jest za ważną sprawę. Jakkolwiek śmierć czeka każdego człowieka, to jednak na okoliczność tę czyni się najmniej przygotowań. Prawdą jest także, że chociaż każdy chory powierzony opiece pielęgniarek musi w końcu umrzeć, to fakt ten nie odgrywa żadnej roli w planowaniu potrzebnej opiek...

plik doc

Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 notatka z wykładu cd \"Okresy rozwoju\" - problemy okresu noworodkowego. Poza tym: wcześniactwo,wady rozwojowe, czynnniki teratogenne,choroby uwarunkowane dziedzicznie,opieka prekoncepcyjna, przedporo
Ad c podatność na zakażenia -wewnątrzmaciczne (jeśli pojawi się do 2-3 doby) -zewnętrzne (jeśli pojawi się po 2-3 dobie) -sepsa Ad f hipotrofia wewnątrzmaciczna -niedożywienie -zaburzenia oddychania (zespół aspiracji smół...

plik doc

Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt

Krótka praca na temat opieki nad dzieckim z biegunka- pielegniarstwo pediatryczne
Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem z biegunką Biegunka- jest to nadmierna utrata płynów i elektrolitów ze stolcem. Wg definicji WHO, biegunką ostrą u dziecka do 2 roku życia nazywamy stan, w którym oddaje ono 3 lub więcej stolców w ciągu 12 godzin lub w tym samym czasie 1 płynny lub luźny stolec z domieszką śluzu, ropy lub krwi. Wyjątkiem są niemowlęta karmione piersią które mogą oddawać większą ilość lu...

Ostatnie wyszukiwania