plik doc

Noworodek z niska masa urodzeniowa

jak w opisie
?Noworodek z niską masą urodzeniową? SPIS TREŚCI : Przyczyny porodów przedwczesnych?????????????????????????????.??..?str.4 Zagrożenia poporodowe i wstępne zaopatrzenie wcześniaka???????????????????????????.???????.???.str. 7 Problemy wcześniaków Oddechowe????????????????????..?????????.???.str.9 Kardiologiczne?????????????.?????????????..??.str.12 Okulistyczne i słuchowe????????????.?????...?..str.14 Uszkodzenia mózgu?????????????????.?....

plik odt

Noworodek


NOWORODKIEM donoszonym nazywamy dziecko, urodzone po upływie 270 dni od chwili zapłodnienia jaja. W momencie odcięcia pępowiny (ostatniego połączenia z organizmem matki) płód staje się noworodkiem . Staje się oddzielnym organizmem , który jest zupełnie bezbronny i zależny od dorosłych, którzy przejmują nad nim całkowitą opiekę. Do tej pory przebywał w „naturalnym inkubatorze” (łono matki) , tu miał odpowiednią temperaturę, nie odczuwał głodu, był bezpieczny i nagle opuszcza to...

plik doc

noworodek z niska masą urodzeniową

troche o zywieniu noworodka i zespole FAS i innych
Powiślańska Szkoła Wyższa Kwidzyn Noworodek z niską masą urodzeniową Pediatria Wioletta Tomaszewicz Lilianna Filasek Małgorzata Rzeźnik Wiele trudności w zmianie postrzegania procesu leczenia musiano pokonać, aby zapewnić możliwości przeżycia i prawidłowego rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową. Duże znaczenie odegrały tu pionierskie odkrycia na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z pierwszych os...

Ostatnie wyszukiwania