plik doc

niedostosowanie społeczne


1. PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE WYKŁAD ; I TEMAT: POJĘCIE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO Pojęcie nieprzystosowania społecznego Definicje objawowe- (terminy behawioralne- poprzez zachowanie) Definicje teoretyczne-( terminy teoretyczne- postawy, normy) Definicje operacyjne- ( terminy odwołujące się do narzędzi pomiarowych ? testów) Definicje utylitarne - ( terminy odwołujące się do formy bezradności środowiska) Zjawiskami wskazującymi na niedostosowa...

plik doc

niedostosowanie spoleczne


Niedostosowanie społeczne Pojęcie niedostosowania pojawiło się w literaturze w latach 50 pod wpływem popularnej w USA ?psychologii przystosowania? , opartej na teorii Darwina i behavioryźmie. Do lit. Polskiej pojęcie to wprowadziła M. Grzegorzewska, domagając się równocześnie wyeliminowania nieadekwatnych terminów takich jak: ? trudne dziecko? ?moralnie zaniedbane?, ? wykolejone?. Początkowo do niedostosowanych zaliczano ogół jednostek potrzebujących specjalnej opieki ze strony systemu...

plik doc

NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ


Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe i spowodowane tym stany frustracyjne . Do zagrożeń wewnętrznych zaliczane są źle rozwiązane konflikt...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Notatka zawiera przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz stadia jak i typologie niedostosowania społecznego
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie nieproporcjonalnie...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Notatka zawiera przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz stadia jak i typologie niedostosowania społecznego
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie nieproporcjonalnie...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Pojawiają się stadia nieprzystosowania społecznego oraz jego typologia. Umieszczone są również przyczyny nieprzystosowania
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie niepropo...

plik odt

niedostosowanie społeczne, zachowania ryzykowne praca pedagogaZadanie peagoga jest niedopuszczenie do działan ryzykownych i przejawow niedostosowania społecznego a także zjawisk patologicznych.pedagog musi wiedziec po co jest policja czemu słuzy. Placowki profilaktyki to szkoły internaty. Pedagog znajduje zatrudnienie w szkołach internatach poradniach ped. Swietlicach, placowkach wymiaru sprawiedliwosci, pogotowiu opikunczym.
Do jego zadan nalezy zapobieganie trudnosciom dydakty.
Wychow. Wyrownywanie opoznien...

Ostatnie wyszukiwania