plik doc

METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

STRESZCZENIE KSIĄŻKI BABBIE\'GO I NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA
TEMAT1.Osobliwości badań społecznych w socjologii U podstaw wiedzy leży umowa. Większość naszej wiedzy zależy od wiary w to, co nam powiedziano. Pewne rzeczy wiemy dzięki tradycji, inne dzięki ekspertom. Istnieją też odmienne metody poznawcze-poznawać można dzięki bezpośredniemu doświadczeniu-poprzez obserwację. Gdy nasze doświadczenie przeczy temu, co wszyscy wiedzą, jest możliwe, że zrezygnujemy z własnego doświadczenia na rzecz...

Ostatnie wyszukiwania