plik doc

Kliniczna - dysleksja rozwojowa

Referat z psychologii klinicznej na temat dysleksji rozwojowej.
DYSLEKSJA ROZWOJOWA Dysleksja rozwojowa (dawniej określana jako: ?wrodzona ślepota słowna?, rozwojowa aleksja, legastenia, bradysleksja) to zespół specyficznych trudności w uczeniu się przy co najmniej przeciętnej inteligencji, sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej oraz dydaktycznej. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uw...

plik doc

Dysleksja rozwojowa i jej rodzaje

jw
Czasami dziecko nie mające wad wzroku ani słuchu ,,patrzy i nie widzi?, ,,słucha i nie słyszy?. Popełnia błędy przepisując tekst, mając jego pierwowzór przed oczami. W dyktandach opuszcza, dodaje, przestawia litery i sylaby oraz myli głoski podobne fonetycznie. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i za granicą wskazują, że 10-15% badanej populacji dzieci z niższych klas szkół podstawowych (w Polsce do IV klasy włącznie) ma specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, uwarunkowane...

plik doc

Dysleksja

Dysleksja
Dysleksja - zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów, są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń psychicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo. Dysleksja występuje w różnym nasileniu. Dysleksję rozwojową możemy podzielić na: a) dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisown...

plik doc

Dysleksja

Dysleksja - praktyczne ćwiczenia pomocne dla dzieci mających trudności w uczeniu się...
Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznych rof. dr hab. M. Bogdanowicz NIE Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego. Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz go do pracy. Nie łudź się, że "sam z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub, że ktoś go z tego "wyleczy". Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego sp...

plik doc

Dysleksja jako przyczyna niepowodzeń szkolnych

Dyslekcja
Katarzyna Cierpisz Dysleksja jako przyczyna niepowodzeń szkolnych Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów- są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych was wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane przez środowisko. Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem je...

plik doc

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, lateralizajca

Problemem dysleksji zainteresowali się lekarze (okuliści i lekarze szkolni), a wśród nich A. Kussmaul (1877r), Berkhan (1885r.), J. Hinsheliwood (1895r.) i W.P.Morgan (1896r.). R. Berlin (1887r.) po raz pierwszy użył terminu „dysleksja” – „szczególny rodzaj ślepoty słownej”. W.P. Morgan (okulista) jako pierwszy opisał specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u 14 – letniego ucznia o normalnym rozwoju intelektualnym. Określił tę formę zaburzenia jako „wrodzoną ślepotę słowną”.
Dysle...

plik odt

dysleksja rozwojowaDysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym.
Określenie dysleksji mianem rozwojowej wskazuje, że na każdym etapie rozwojowym dziecka można zaobserwować specyficzne symptomy, a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oznaczają, że pojawiają się...

Ostatnie wyszukiwania