plik doc

badania laboratoryjne

dzieki uprzejmości i pomocy Daniela :)
Potas 4,0 – 5,5 [ mmol/l ] (jonogram) Sód 135 – 145 [ mmol/l ] (jonogram) to jest w milimolach na decylitr Hemoglobina kobiety 12 – 14 men 13 – 15 g/dl Hematokryt 38 – 45 TAM GDZIE HCT !!!!! Glukoza 65 – 105 [ mg/dl ] Kreatynina 0,60 – 1,35 [ mg/dl ] Magnez 0,66 – 1.05 [ mmol/l ] INR 0,88 – 1,30 jest w układzie krzepnięcia APTT 26,0 – 40,0 sek jest w układzie krzepnięcia WBC 4,00 – 10,0 [ tys/ul ] leukocyty NEU 1,50 – 7,00 [ty...

plik doc

Badania endoskopowe

Opis badań endoskopowych Co to jest, wskazania, przeciwskazania, niebezpieczeństwa i przygotowanie pacjenta
Badanie endoskopowe – diagnostyczne wziernikowanie jam ciała lub narządów za pomocą endoskopu. GASTROSKOPIA Wprowadzenie endoskopu do żołądka w celu obejrzenia błony śluzowej i wykrycia zmian patologicznych. Przy pomocy tego badania można wykryć owrzodzenia, zmiany zapalne i nowotworowe. Można również wykonać drobne zabiegi np. usunięcie polipów, hamowanie krwawienia Wskaza...

plik doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich

Omówienie tegoż artykułu.
Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wi...

plik doc

badania operacyjne


Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymalizacji, służącymi do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Program zajęć obejmuje zapoznanie się z metodami rozwiązywania następujących problemów Problemy i modele...

Ostatnie wyszukiwania