plik doc

Archeologia-paleolit-mezolit-neolit-antropogeneza

materiały pomocne do archeologii i historii
Archeologia Metody archeologii: geofizyczna, wykopaliskowa(ta druga nisząca warstwy kulturowe) Metody określania wieku zabytków: chronologia względna-metoda stratygraficzna, m.kartograficzna, m. fluorowa, m.kolagenowa Chronologia bezwzględna-metoda importów, metoda radiowęglanowa C14, metoda dendrologiczna EPOKA KAMIENIA ?Thomsen Paleolit- 2,8mln lat temu w Afryce, 1,2 mln lat temu w Europie, 500-400 tys lat temu na ziemiach polskich. Me...

plik doc

tabelka: filozof-arche

opisy arche według wybranych filozofów
FILOZOFARCHEW JAKI SPOSÓB POWSTAŁ ŚWIATTALES?Wszystko jest z wody,Z wody powstało, i z wody się składa?Powstał w procesie przemiany/transformacji-WODA, która była na początku przemieniała się w ziemię, powietrze i wszystko inne.ANAKSYMANDERTo nie tylko pierwszy moment rozwoju rzeczy, dlatego, iż to co było na początku nie przestaje istnieć tylko przybiera inne kształty, czyli był, jest i będzie?ARCHE- jest początkiem i zasadą(naturą świata)to co mu tow...

plik doc

Pojęcie archetypu

praca dotycząca pojęcia archetypu na podstawie motywów biblijnych
      „Pojęcie archetypu. Omów na podstawie znanych tekstów biblijnych” Starożytność, która trwała najdłużej spośród wszystkich epok, możemy nazwać zalążkiem kultury. Na jej ukształtowanie wpływ miały trzy wielkie religie jak wierzenia starożytnych greków, judaizm i chrześcijaństwo. Dwie ostatnie miały charakter monoteistyczny, ale mimo to występowały miedzy nimi spore różnice. Jednakże dla obu najważniejszą...

plik docx

Czym jest archeologia

Krótki opracowanie na temat tego czym jest i jak się kształtowało pojęcie i zawód archeologa.

Celem kursu „Odkrywanie przeszłości - archeologia wczoraj i dziś” jest przedstawienie jego uczestnikom  historii odkryć archeologicznych, który miały duży wpływ nie tylko na rozwój nauki, a także oddziaływały na rozwój kultury i sztuki. Ambicją prowadzącej jest takie pr...

Ostatnie wyszukiwania