plik doc

administracja publiczna w Polsce

podziała systemu administracji publicznej w Polsce ,wymienione i opisane niktóre urzędy.
V rok OZP Gr. 1 ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA System Administracji Publicznej w Polsce Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową. System ten występuje w całej historii ludzkiej cywilizacji (odkąd ludzie zaczęli żyć w grupach) Podstawowym impulsem do stworzenia tego sy...

plik doc

Administracja Publiczna

Referat dotyczący administracji publicznej
Robert Gwardecki MSP I gr. II Administracja Publiczna ? Model francuski Współczesna Administracja publiczna stanowi kontynuację zasad i podstawowych rozwiązań z doby monarchii absolutnej. Monarchia absolutna we Francji trwała wyjątkowo długo ? od XV w. do Wielkiej Rewolucji ? i przeszła przez wiele stadiów. Ostateczny charakter nadał jej instytucjom Ludwik XIV. Jego obydwaj następcy nie wprowadzili już bowiem żadnych poważniejszych zmian....

plik doc

Administracja Publiczna

wykłady z administracji publicznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Podstawa wykładu Wykład jak i materiał zawarty w prezentacji został zaczerpnięty z podręcznika: Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, PRAWO ADMINISTRACYJNE, Warszawa 2002. Słuchacze są zobowiązani do gruntownego zapoznania się z powyższym podręcznikiem. Pojęcie administracji I Administracja jako organizacja: różnorodne jednostki organizacyjne posiadające kompetencje określone w...

plik doc

Zarządzanie administracją

wykłady
PODSTAWY ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYKŁADY Administracja ? jest częścią aparatu państwowego, jest częścią organizacji, aby mogła wypełniać swoje cele (zabezpieczenia funkcjonowanie państwa); to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów; jest działalnością trwałą, celową i planową. Każda administracja działa w obrębie jakiegoś państwa. Państwo ? polityczna organizacja społeczna. Aby ta organizacja mogła działać to tworzy aparaty...

plik doc

Administracja w Ksiestwie Warszawskim

praca zaliczeniowa, referat o administracji w Księstwie Warszawskim
Księstwo Warszawskie Sukces Napoleona pod Austerlitz spowodował istotne zmiany w europejskim układzie sił. Przestał istnieć Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Franciszek II został cesarzem tylko Austrii. Napoleon stworzył pod swoim protektoratem Związek Reński, obejmujący wszystkie większe państwa niemieckie , oprócz Prus i Austrii. W 1806 r. wybuchła wojna francusko- pruska, która d...

plik doc

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

ADMINISTRACJA ZESPOLONA I NIE ZESPOLONA
Pojęcie administracji zespolonej i nie zespolonej Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz o administracji rządowej w województwie kształtują obecnie ustrój terenowej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonują (art.1):   1)  organy administracji rządowej: a)    wojewoda sprawujący władzę administ...

Ostatnie wyszukiwania