plik doc

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Podstawowe informacje
POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI: 1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów 2. Motywacje i cele niepodległości 3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami 4. Rezultat 1. Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była Virginia. W wieku XVIII w Ameryce Północnej było już 13 kolonii angielskich, a po wojnie 7-letniej we władzy Anglii znajdowały się również francuskie posiadłości w Kanadzie. Kolonie m...

plik doc

POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846

POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846
POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846- głównym źródłem poruszenia chłopskiego w Galicji był coraz bardziej uciążliwy dla wsi system poddańczo-pańszczyźniany, podtrzymywany przez rząd austriacki. Nieurodzaje, słoty i wylewy rzek w Galicji w latach 1844-45 spowodowały klęskę głodu. Tłumiona od wielu lat nienawiść do szlachty znalazła ujście w lutym 1846 r. Kiedy starosta tarnowski Breinl wezwał chłopów do walki przeciw szlachcie, uciemiężona wieś uznała, że cza...

plik doc

POWSTANIE POZNAŃSKIE

POWSTANIE POZNAŃSKIE
POWSTANIE POZNAŃSKIE- W poznańskiem buntownicze nastroje wzrosły w 1847 r. na skutek szalejącego głodu i drożyzny. Na wieść o wybuchu rewolucji w Berlinie do akcji politycznej włączyła się grupa ziemian ?organiczników? (Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński). Skłoniła ona spiskową lewicę (Stefański, Krauthofer, Berwiński) do rezygnacji z powstania przekonując ją, że swobody, a nawet niepodległość można będzie uzyskać drogą pokojową. Akcją tą pokierował utworzony 20 marc...

plik doc

POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI

POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI
POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI Demetrios Ypsilantis, brat Aleksandra obejmuje militarne dowództwo oddziałów Etaireia na Peloponezie. Współdziałający z nim lokalny przywódca Petrobey Mavromichaelis, gubernator Mani na Peloponezie zdołał rozpalić ogień powstania na całym półwyspie. W tym czasie powstanie wybucha w centralnej Grecji. 10 kwietnia pada oblężony przez powstańców zamek i miasto Salona. Pierwszy zdobyty przez...

plik doc

Powstanie świata wg.Biblii

Konspekt lekcji języka polskiego podręcznik \"Między nami\"
Aldona Kowalczyk Kolegium Nauczycielskie UMCS Radom Konspekt lekcji języka polskiego klasa 1 gimnazjum Temat: Powstanie świata według Biblii. Strategie- emocjonalna, poszukująca Metody ? słowne ( poszukujące ? heureza), działań praktycznych Forma pracy ?jednostkowa, zbiorowa Środki dydaktyczne ?podręcznik ?Słowa na czasie? wyd. Nowa Era, blok rysunkowy, kredki . Cele: - Zapoznanie się z Biblią Uczeń wie...

plik doc

Plan metodyczny- "Powstanie i rozwój Państwa Polskiego..."

Plan Metodyczny lekcji histori dla klasy I Gimnazjum opracowany na ćwiczeniach z Dydaktyki ogólnej
PLAN METODYCZNY LEKCJI HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM TEMAT: Powstanie i rozwój państwa polskiego w X wieku i na początku XI wieku. CELE OGÓLNE: ukazanie procesu tworzenia i rozwoju państwa polskiego za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności wnioskowania i myślenia przyczynowo-skutkowego, dos...

Ostatnie wyszukiwania