plik doc

Metodologia historii-super ściąga!

Najstraszniejszy przedmiot na kierunku Historia! Z moją ściągą może być lżej.
DROYSEN Miejsce Johanna Gustawa Droysena w nurcie przemian w filozofii i historiografii: Droysen utożsamiany jest przede wszystkim z powstaniem tzw. szkoły pruskiej w historiografii niemieckiej, wspierającej ideowo proces zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Utożsamiany jest także z procesem rozwoju studiów nad starożytnością, m.in. z pojawieniem się kategorii hellenizmu. W Polsce Droysenem prawie się nie zajmow...

plik doc

Metodologia - wyjaśnienia trzech terminów

Wyjaśnienie terminów: przestrzeń, mikrokosmos, makrokosmos
PRZESTRZEŃ- to trójwymiarowa, geometryczna forma, która pozwala się dzielić na wymierne odcinki. Jest parametrem wyznaczającym granice istniejącego świata i formą ludzkiego doświadczenia. We współczesnym świecie pojęcie przestrzeni zmieniło się, zaczęła się ona jakby kurczyć. Nowe środki łączności i komunikacji umożliwiły pokonywanie w jednostce czasu niewspółmiernie większej przestrzeni, aniżeli było to możliwe kilkadziesiąt lat t...

plik doc

Metodologia Badań Naukowych


METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (MBN) Wykład 14.11.2007 Metodologia badań naukowych ? o czym będzie mowa na zajęciach? przedmiot i cel badań metody i techniki badań zasady interpretacji danych klinicznych konstrukcja opracowań i projektów prawa autorskie gratis: zasady pisania prac kryteria interpretacji prac (statystyka, EBM) bibliometria MBN ? zajmuje się opisem i analizą reguł postępowania, jak też opisem i analizą schematów wytworów różnych czynności badawczych....

plik docx

metodologia badań pedagogicznych- umcs

UMCS wykłady Floriana

Metodologia badań pedagogicznych

Nauka jako droga do budowania teorii

Cechą nauki jest to, że wiedza gromadzone jest budowana zgodnie z procedurami na drodze poznania naukowego. To dochodzenie do wiedzy musi być kontrolowalne (z z...

Ostatnie wyszukiwania