ikona pliku odt

System opiekuńczo wychowawczy w Grecji notatki

System opieki socjalnej w Grecji


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71,17 kB.


System opieki nad dzieckiem w Grecji
Sytuacja i kluczowe trendy. Grecki system dodatków społecznych i środków pomocowych oparty na jednolitych zasadach jest na etapie stopniowego rozwoju. Polityka społeczna jest zdominowana przez system przyznawania dodatków finansowych dla różnych grup, jednak jej założenia nieustannie się zmieniają, co jest rezultatem ostatnio poczynionych kroków. Oprócz usprawnień i programów w ramach otwartej opieki społecznej i ochrony, jest jeszcze tam miejsce na poprawę systemu planowania, struktur wdrażania programów oraz usługi dostawcze. Dane ECHP pokazują, że w 1997r. 22% ludności Grecji miało dochody poniżej 60% średniej krajowej, podczas gdy odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosił w latach 1995-1997 niezmiennie 11%.
1. Szkolnictwo.
Wszystkie dzieci w wieku od 6-15 lat podlegają obowiązkowi szkolnemu,
który obejmuje szkolnictwo podstawowe (6 lat) oraz gimnazjalne (3 lata).
Szkoły ponadgimnazjalne obejmują Licea Ogólne (3 lata) oraz Licea
Zawodowe (2-3 lata). Większość szkół podstawowych i średnich to
szkoły państwowe. Szkolnictwo wyższe obejmuje głównie wyższe
uczelnie (AEI) oraz wyższe szkoły techniczne (TEI). Nabór kandydatów
do szkół wyższych odbywa się na podstawie wyników z egzaminów
ogólnogreckich.
Urząd o nazwie D.O.A.T.A.P. (www.doatap.gr) jest powołany w celu
udzielania informacji na temat uznawania w Grecji dyplomów szkół
wyższych, wydanych poza jej granicami.
W Atenach (dzielnica Holargos) ma swoja siedzibę szkoła polska.
Nauczanie ramowe odbywa się na poziomie szkoły podstawowej i
gimnazjum. Nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum.
Świadczenia z tytułu macierzyństwa i
ojcostwa
Kiedy osoba jest uprawniona do świadczeń z tytułu macierzyństwa lub
ojcostwa?
Aby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, konieczne jest zgromadzenie co najmniej
200 dni ubezpieczenia w ciągu dwóch lat poprzedzających poród oraz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71,17 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!