ikona pliku docx

Stwardnienie rozsiane - charakterystyka notatki

Stwardnienie rozsiane. Informacje ogólne i szczegółowe dotyczące choroby.


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,29 kB.


Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą, charakteryzującą się rozsianymi ogniskami demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym. Choroba najczęściej rozpoczyna się na początku wieku dojrzałego (szczyt zachorowań 20-40 rż.). Zwykle objawia się poprzez ograniczone i nawracające incydenty (rzuty) zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego, pnia mózgu, móżdżku, nerwu wzrokowego i mózgu.
W immunopatogenezie stwardnienia rozsianego istotną rolę odgrywają zarówno czynniki środowiskowe, genetyczne, jak i złożona reakcja autoimmunologiczna prowadząca do uszkodzenia układu nerwowego. Wśród czynników środowiskowych kluczową rolę wydaje się odgrywać zakażenie, najprawdopodobniej o charakterze wirusowym. Współdziałając z czynnikami genetycznymi, wirusy mogą brać udział
w zapoczątkowaniu tej choroby.
Początkowymi objawami są:

 • zaburzenia czucia w kończynach,
 • pogorszenie ostrości wzroku,
 • stopniowo narastające zaburzenia ruchu,
 • podwójne widzenie,
 • zawroty głowy,
 • niedowład nerwu twarzowego lub drętwienie połowy twarzy,
 • ataksja i oczopląs

Mogą one występować w różnych kombinacjach. Po pierwszym rzucie spodziewana jest remisja. Nawroty choroby występują pod postacią zaostrzenia objawów wcześniejszych lub pojawienia się nowych objawów, z dominacją tej pierwszej postaci. W ciągu różnego okresu, zwykle mierzonego w latach, pacjent staje się coraz bardziej niesprawny:

 • z asymetrycznym niedowładem kończyn dolnych 
 • wyraźnymi objawami uszkodzenia dróg piramidowyc
 • z ataksją tylnosznurową i móżdżkową,
 • nietrzymaniem moczu,
 • zanikiem nerwu wzrokowego,
 • oczopląsem,
 • niedowładem międzyjądrowym 
 • dyzartrią w różnych kombinacjach.

Drgawki zdarzają się jedynie u około 3-4% pacjentów.
Można wyróżnić cztery typy przebiegu klinicznego SM:

 •       Postać rzutowo-remisyjna (charakteryzująca się występowaniem zaostrzeń z całkowym lub częściowym powrotem               funkcji, bez występowania progresji w okr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,29 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!