ikona pliku odt

Sprawozdanie z praktyk notatki

Sprawozdanie z praktyki w MOPS


  136 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 136
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,81 kB.


Angelika Woźnica
21497 Ped 2 RiPP
                  Sprawozdanie z przebiedu praktyki            
Praktykę studencką odbyłam pod opieką pracowników socjalnych . Podczas jej odbywania zapoznałam się z podstawowym zakresem działań placówki i obowiązków jakie spełnia oraz na czym polega praca pracownika socjalnego i czym taka osoba kieruje sie w swoim zawodzie. Dowiedziałam się ,że istnieje kilka podstawowych zasad , którymi kierują sie pracownicy socjalni i są to m.in.:
      etyka zawodowa
      akceptacja klienta, poszanowanie jego godności
      afirmacja indywidualności
      działania na rzecz celowego wyrażania swoich uczuć
      postawa nieoceniająca
      obiektywizm i poufność
      kontrolowanie samozaangażowania petenta, troska o jego samodzielną aktywizację
      motywowanie klienta do zmiany obecnego stylu życia
      przeciwdziałanie postępującej degradacji społecznej
      prawo kilenta do samodecydowania i samostanowienia
      Faktem jest ,że pracownik socjalny to nie jak sie innym wydaje osoba wrogo nastawiona do społeczeństwa , operująca biurokratycznym językiem nie dokońca zrozumiałym dla prostych ludzi , chcąca jedynie zagrozić ,a nie pomóc , ale jest to osoba w pełni wrażliwa na ludzkie problemy , życzliwa i troskliwa. Niekiedy jest doradcą oraz nauczycielem wpełni zaangażowanym w problemy swojego klienta . Jest to osoba posiadająca odpowiedzialność społeczną, w którą wpisuje sie działalność na rzecz dobra ogólnego.
      W trakcie praktyki zostałam wyposażona w wiedzę teoretyczną oraz poznałam podstawowe terminy związane z pracą w Ośrodku, które winien znać każdy pracownik socjalny i wykazywać się umiejętnościa posługiwania się nimi. Oprócz tego zapoznałam się z przeznaczeniem odpowiednich druków jak i z etapami pomocy osobie potrzebującej od chwili przyjęcia ustnego protokołu aż do jej udzielenia. Po zapoznaniu się z teorią przeszkolono mnie w zakładaniu kart ewidencyjnych umożliwiającyh pracownikowi socjalnemu szy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,81 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!