ikona pliku doc

specjalizacja, pielęgniarstwo notatki


  1449 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1449
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 186,00 kB.


BANK PYTAŃ ? blok ogólnozawodowy specjalizacyjny. 1. Etyka jest to: nazwa dyscypliny filozoficznej zajmującej się analizą wartości i powinności moralnych, nauka o zachowaniu się pracowników, nauka badająca i opisująca życie moralne społeczeństwa, odpowiedź ?a? i ?c?. 2. Etyka posługuje się następującymi pojęciami: wartość materialna, wartość moralna, norma moralna, odpowiedź ?b? i ?c?. 3. Wartość moralna jest to: stosunek człowieka do innej osoby, stosunek człowieka do zwierzęcia, relacja międzyspołeczna, specyficzna cecha przypisywana człowiekowi, jego intencjom i działaniom. 4. Pojęcia ?norma moralna? oznacza: system zakazów, system wartości materialnych, element systemu etycznego i moralności, system nakazów. 5. Zespół zasad i norm określających poprawny z moralnego widzenia sposób zachowania się i postępowania przedstawicieli określonej grupy zawodowej określamy jako: etyka zawodowa, etyka normatywna, nienormatywna, metaetyka. 6. Kodeks etyki zawodowej jest to: zbiór zakazów obowiązujących członków jednej grupy zawodowej, system nakazów dotyczących przedstawicieli określonej profesji, zakres odpowiedzialności pracowników jednego zakładu, zapisany zespół norm etyki zawodowej. 7. Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej został przyjęty: drogą Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych w 1991 roku, na II Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w grudniu 1995 roku, drogą Ustawy o Zawodach Pielęgniarek i Położnych w 1996 roku, przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na pierwszym posiedzeniu w 1992 roku. 8. Kodeksy etyki pracowników medycznych gwarantują: przestrzeganie praw pacjentów, przestrzeganie praw pracowników, obniżanie kosztów świadczeń medycznych, zmniejszenie liczby postępowań odszkodowawczych przeciwko zakładowi opieki zdrowotne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 186,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!