ikona pliku pdf

Socjologia wychowania - wykład 1 notatki

Moje notatki z wykładu;)


  718 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 718
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 3,48 MB.


/,/f/Ui7/ - r/"ąs-Erug
?a6.rg rk/
?,ch,,dOle47/
soeFo/o€l
2 o4tolur?
urcHo/łeillt?
*.7 P,grlłs
,ryłf -
te
/$-,
ł lv,,u,
ie paeL&: ui s,S
c4 eovat7; ,ę
i,s/cł,/(
c*r,
bfż
rw7a.&o //,:łofr.r,, Ćo.n,te v,esł
//?u/s,e h/ ,{/d.,r,el," F,.,,t^,,Ę s,3 rc4rz{.1 rnrsz,korT
( coTblcT"z
?'7**
,eh-
r
rlte,cla-ł
kb'e,ł,,
,OraX
/,-l
ÓA,q?lrk, / I.,6r,l/,,t,
ł z(j,ryzcwz.ern,s/z,.',łcąo/p-
n14
V'esxcrc
.ą,4e br
trilueVo
,Lc:ct,:e&u
b/ a7ulo7,%,?l ?"b. fuz,e
y'/tor,Lwz .?,,lczrn,ecś,, ^ A/,
thćz/c>n/e,/ł.z",,
nłovlu,",*{ /. h",",,/cl,f druv,ł. ry pa"/,i,9cx,l1,k,,
/ ć-
,a^7
,l',
s,v,do,ł,/
/ ,/
ć. ÓOę/u --/_
,a-
chc?r,z,l,ł a.
t.tl/,')r "
7Ą/
P,s lsce
rzł:,l ę5/a2,ć,u,(),/,' "dv
7" *t,/yą
+ś poł%.cza) l.-
kecxffoltb tosiC
sToGanS
/
c/cc:a/ dv ct,1,
Cąą
c
ćn
b, /,
as7ce/ć,,:"c/le,łłz7cl 7cłn7.ł'l
te c:r e,dv,
f,
eovb lec,hrł ut'.ułl 7.v
cdvłt..ot,lcaLOc?
2,ą,, r,P/ /,*ł aa,vc: allv+,3
. łgac.ł4,ż:" )ev btezry,ża"?ztpc,,cądx rsrz,,"/)/ł, 5oę1,o orvlc2' ryn9cucź,d* UIv//
/ncłk:xie e/c-ł dcvc,,,,s, c,li
u/q /+etLiąc 0 at( ..tadcuz.z.u aqcŹooclcl d
r{oc/xł
' /rr
Pn.d%% r,,',
I ,y'@o'qoq (/ 0
bqÓ?/,
-P q
C,rerfr.
?R*; rźupf 3 ł6t ł aułrap e//,r&latlfr
o (\Jd.QfLo.ŁCL
1"
g ' rrcVorl, cs?{Cz4u
'c
c
I
spfu<,np
cł ,/btorut./&f
l
Pyu'h-rrX*yb *e%
f łl, ykserl' |1 aayśd aspe /r,łuHqćtpłfrni ć'lal
I
a'bti rźT/h_ ?ro(.esŹ.;w- \wc",r,t* a) ka.ł7r;' |ar-łca1.-źe | ch,&łuc,tłcxd eta^.cłłr7clz, te,7łło,,)
Iaev,-t7łceOkx^łafton fr?aca,*/co. ),^."-ufl,hłil leduoełelł
'ttl &i
?Ćź,
3oę, łcc hrlą,.k
,rr/
U
rc /, uA"
,SoV t
Ć(((,/il ^ ?hilC?/a,kztis vv
saŚu 'łqĄrnł,l e
sąl,phął.cl
łr.,ło.,roh,lą
/
ebcel,,teryl Proćpslo{ ,, vbcct,s,( sg }0a.r6 , ,"eclłr,vstką
'l " qruQcv
/., du,4cuqz
)]{.:.J]IY
b"t.ł,.,
, )b;co-ol,,
, tuarrs$1g4
ełrt,cx,la. ,, ćer!.6ln,l
:.7:ł -:|'?jl7
a r,l8a ,r,.P,^ hc:la.{c^ł,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 3,48 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!