ikona pliku doc

socjologia prawa notatki

opracowanie


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46,50 kB.


Powstanie socjologii prawa:
      pierwsze podręczniki tej dziedziny ukazały się już na początku XX wieku. Klasycy socjologii: Herbert Spencer, Georg Simmel, Emil Durkheim, Max Weber, Bronisław Malinowski, Talcott Parsons. Następnie powstał Komitet Badawczy Socjologii Prawa. Za „ojca” tej dyscypliny uważa się Adama Podgóreckiego. Najpierw pojawiły się postulaty teoretycznego badania prawa, następnie uruchomiono techniki i metody badań zaczerpnięte z nauk społecznych i rozpoczął się proces empirycznego sprawdzania hipotez teoretycznych dotyczących społecznego funkcjonowania prawa. Potem zaczęto formułować teorie zjawisk prawnych.
Zakres badań:
     
      zależności między społeczeństwem a prawem
      problemy społecznej genezy prawa
      relacje między instytucjami prawa a instytucjami społecznymi
      dynamikę procesów prawa
      zależności między prawem a różnymi rodzajami norm społecznych
      kształtowanie i oddziaływanie rozmaitych doktryn i ideologii prawa
      problematykę społecznych funkcji prawa
      problematykę zawodów prawniczych
2.
      procesy stanowienia, stosowania i egzekwowania regulacji prawnych
      problematyka skuteczności prawa
      relacje między prawem
      socjalizacja prawna
      bezpieczeństwo publiczne i prywatne
      społeczna dostępność instytucji prwanych
Główne pola badawcze:
      prawnicza socjologia prawa (powyżej pkt. 2)
      socjologia prawa jako dział socjologii (powyżej pkt. 1)
Szczególna przydatność znajomości socjologii prawa w pracy osób uczestniczących w procesie tworzenia prawa, jego stosowaniu i egzekwowaniu:
Osoby uczestniczące w procesie tworzenia prawa, jego stosowania i egzekwowania wiedzą
      jakie instrumenty prawne są najbardziej skuteczne, a jakie nie i dlaczego
      jak ustalić wzorce zachowań podmiotów prawa i relacje między nimi
      jakie zmiany w realiach społecznych wywołuje prawo i jaki jest zakres tych zmian
      jak za pomocą prawa doskonalić życie społeczne
      jak przy pomocy prawa wprowadzić ład spo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!