ikona pliku docx

socjologia edukacji notatki


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,63 kB.


Socjologia edukacji W 15 h

Dr hab. Waldemar Segiet  

Dyżur: budynek AB pokój 38 poniedziałek 13-14.30 Środa 11.30-13  

Zaliczenie egzamin pisemny pytania otwarte pytania typu jak myślisz

Wpisuje wszystkie oceny do usosa daje 2 tyg na poprawe ocen ustnie i wtedy zamienia się 2 na 3 lub 4 gdy po 2 tygodniach przyjdzie to 2 i tak będzie i kolejna ocena.

 1. Socjologia edukacji EGENZA
 2. Autorzy znaczących prac socjologicznych wyrażających pogląd, że wychowanie należy do najważniejszych czynności ludzkich, a szkoła jest instytucją wpływającą na całokształt życia społecznego
 3. Karol Marks analizował kwestie społecznych uwarunkowań kształtowaniem osobowości człowieka, warunkach życia kapitalistyczne stosunki, zniesienie nierówności społecznych, ekonomiczne nierówności, niesprawiedliwość społeczna i CZŁOWIEK  PERSONALNY sam decyduje o istocie swojej osobowości  I TOTALNY człowiek który w różnym czasie może realizować swoje zdolności ambicje, pasje, zainteresowania
 4. Max Weber nie bezpośrednio nawiązywał do edukacji, biurokracja organizacja przywództwo status społeczny pojęcia w tekstach. Uznawany za klasyka socjologii postulował OBIEKTYWIZM co oznacza taką przestrogę weberowska przed niebezpieczeństwem jakim jest wartościowanie stanów rzeczy. Dzisiaj ten obiektywizm jest nieosiągalny. Badania ilościowe i jakościowe.
 5. Emile Durkheim uznawany za jednego z twórców funkcjonalnego strukturalizmu. Jednostka internalizuje pewien porządek społeczny poprzez uwzględnianie wartości. Podstawą do utrzymania porządku społecznego jest przyswojenie przez jednostkę jego wartości. D. akcentował i podkreślał prymat społeczeństwa. jednostka jest podporządkowana społeczeństwu.
 6.  Florian Znaniecki będzie na egzaminie !! ur. 1882-1958 był pracownikiem uniwersytetu . Poznańskiego założyciel 1 w Polsce katedry socjologii wychowania. Akcentował socjologiczny wymiar i ujęcie wychowania. Twierdził ze wychowanie ma pochodzenie społeczne i służy realizacji celów społecznych. W ujęciu Znanieckiego gdy mówimy o wychowaniu istotnym podmiotem w procesie wychowania jest sam wychowawca jest to ewaluator ktoś kto ocenia czynności wychowawcze podmiotem pośrednim jest społeczeństwo które uprawnia konkretne osoby do wychowania. Przedmiotem wychowania jest wychowanek. Jest to „urabianie”  osobowości wychowanka. Widać tu przedmiotowe ujęcie wychowanka, wychowanek osoba poddana obróbce.
 7. Józef Chałasiński osoba która upodobała sobie badanie grup społecznych struktur funkcjonowania pewnych grup, klas społecznych, państwo, naród, kościół. „wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna” lata 20. „ szkoła społeczeństwie amerykańskim czy młode pokolenie chłopów” 30 lata „ społeczeństwo i wychowanie „ 40 lata  
 8. Jan Stanisław Bystroń zorganizował się w okól funkcjonowania szkoły, szkoła jako instytucja społeczna zwracał uwagę na w analizie szkoły jako funkcji selekcyjna szkoły „szkoła i społeczeństwo” lata 30 „ uspołecznienie szkoły”
 9. Rozówj socjologii edukacji po II w. św.
 10. James coleman
 11. Herbert Gintis
 12. Samuel Bowles
 13. Bazyl Berwsztain
 14. Pier Boudgieru borgieu

W polsce lata powojenne:

 1. Stanisław Kowalski
 2. Jan Szczepański
 3. Roman Mille

Lata 70-te

 1. Mikołaj Prozakiewicz
 2. Zbigniew Kwieciński
 3. Mirosław J. Szymański

Współcześni socjologowie

 1. Zbyszko Melosik
 2. Agnieszka Gromkowska Melosik
 3. Tomasz Gmerek
 4. Tomasz Szkudlarek
 5. Jarosław Domalewski
 6.  Piotr Mikiewicz „dwa światy szkół od trajektorii…” „kapitał społeczny i edukacja”
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!