ikona pliku doc

SOCJOLOGIA notatki

SOCJOLOGIA


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 140,50 kB.


WYKŁAD: 21 KIERUNKI PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Czynniki które doprowadziły do zmian współczesnego świata:
1) Czynnik ekonomiczny (proces innowacji technicznych, wzrost wytwórczości)
2. Czynnik polityczny (walka o rozszerzenie wpływów np. gospodarczych, politycznych, militarnych)
3. Czynnik kulturowy (zmienne społeczno-kulturowe). Zapoczątkowały rozwój nauki. Poszukiwały racjonalnych podstaw działania.
4. Działania ludzi i ruchy społeczne. Jest to moc sprawcza jednostek i zbiorowości ludzkich. Są to ruchy, które wywierają wpływ, ruchy inicjowane oddolnie, które wywierają wpływ na kształt społeczeństwa.
2 ostatnie czynniki spośród wymienionych czynników, są czynnikami najbliższymi socjologii. To czynniki które nas otaczają, mają wpływ na nasze życie.
Ad 3) . (Czynniki które doprowadziły do zmian współczesnego świata: )
Podstawowe czynniki kulturowe- to przemiany w obszarze kultury popularnej. Kultura ta napotykała się na krytykę i trudności. W latach 50 XX wieku termin kultura masowa został zastąpiony terminem kultura popularna. Idea kultury masowej i wpływ miały czynniki technologiczne, społeczne i obyczajowe. Zwiększyła się ilość czasu wolnego. Czas ten miał być spędzany w sposób dowolny wybrany przez daną osobę. Spowodowało to konieczność dostarczenia danych rozrywek
Prócz przemian obyczajowych które doprowadziły do utworzenia się kategorii czasu wolnego. Wpływ miały kolejne przemiany dotyczące sfery obyczajowej. Młodzież zaczęła dostrzegać swoją odrębność. Młody człowiek był człowiekiem czekającym na dorosłość. Czekał na swoją dojrzałość. Od połowy lat 50tych młodzież dostrzega odrębność wyrażającą się w sposobach ubierania się, słownictwa, stylu życia czy muzyce.
Kształtująca się kultura masowa, była kulturą łamiącą dotychczasowe schematy . Stała się kulturą gdzie dominowały dwa kryteria:
1) Ilości
2) Standaryzacji
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 140,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!