ikona pliku doc

SOCJOLOGIA notatki

SOCJOLOGIA


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 484,00 kB.


I KIERUNKI ROZWOJU PROBLEMATYK SOCJOLOGICZNEGO SPOJRZENIA NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
Każda nauka ma swoją historię:
-kim byli ówcześni ludzie
-co po nich zostało
-co się utrwaliło
Problematyka socjologii to aspekty historyczne( kierunek rozwoju, socjologiczne spojrzenie)
Dwa aspekty :
-ujmowanie społeczeństwa jako całości ( aspekt ma charakter syntetyczny )
-pojmowanie społeczeństwa jako areny o byt ( aspekt o charakterze diagnostycznym )
Twórcą socjologii był A. Comte ,wydał „Kurs filozofii pozytywnej ), gdzie po raz pierwszy pojawiła się nazwa socjologia.
SOCJOLOGIA :przedmiotem badan socjologii jest rzeczywistość społeczna w której funkcjonujemy, jakim mechanizmom podlegamy.
Na rzeczywistość społeczna składa się :
-zbiorowości społeczne (rodzina, mieszkańcy osiedla, naród państwo ),
-instytucje społeczne (szkoła , zakłady pracy,więzienie),
-procesy społeczne ( rozwój przemysły, rozwój miast, proces alkoholizmu ).
Przedmiotem badan socjologii wg A. Comte jest:
-życie gospodarcze
-dominujące idee
-formy indywidualności
-struktura rodziny
-podział pracy
-język i religia
A. Comte tłumaczył niestabilność ówczesnej Europy przerwaniem procesu ewolucyjnego od społecznych struktur typu teologicznego lub militarnego
do typy naukowo – przemysłowego.
Faza pośrednia nazwana prze niego – fazą metafizyczną – stanowiła główny przedmiot zainteresowań socjologii.
Prawo Trzech Faz stało się inspiracją dla socjologii XX wieku.
Faza teologiczna przekształciła się w fazę militarna.
Rozważania nad wymienionymi zagadnieniami podporządkował dwóm podejściom (podstawom intelektualnym ) :
-statystyczne społeczeństwo (warunki ładu społecznego)
-dynamiczne (czynniki wywołujące zmianę społeczną)
Funkcje socjologii:
-diagnostyczna (opis rzeczywistości społecznej, stwierdza fakty ), spowodowała
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 484,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!