ikona pliku pdf

Skrypt KPC notatki

Skrypt do kodeksu postepwania cywilnego


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 521,02 kB.


SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
CZERWIEC 2010
Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;)
*bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęcie, charakter prawny i skutki niedopuszczalności. Właściwy tryb postępowania (pojęcie, charakter prawny, skutki niezachowania). Tryb postępowania, a postępowania odrębne. Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje. Postępowanie procesowe, a nieprocesowe. Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne. Znaczenie wyroku karnego w postępowaniu cywilnym. Wpływ postępowania administracyjnego na postępowanie cywilne. Znaczenie decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym. Normy materialnoprawne, a procesowe. Wykładnia przepisów prawa procesowego. Kontradyktoryjność postępowania cywilnego. Zasada dyspozytywności w ujęciu materialnym i formalnym. Zasada kierownictwa sędziowskiego. Rola przewodniczącego w przygotowaniu rozprawy oraz jej przebiegu. Poznanie prawdy w postępowaniu cywilnym. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada ustności, a pisemność postępowania. Zasada koncentracji materiału procesowego; dyskrecjonalna władza sędziego, a prekluzja. Pojęcie przesłanek postępowania cywilnego. Przesłanki postępowania, a przesłanki procesowe (formalne). Skutki braku przesłanek formalnych (pierwotny i następczy brak przesłanki). Pojęcie jurysdykcji krajowej i skutki jej braku. Jurysdykcja ustawowa, umowna i wynikająca z wdania się w spór co do istoty sprawy (tzw. prorogatio iurisdictionis tacita). Immunitet sądowy i egzekucyjny w postępowaniu cywilnym. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w postępowaniu cywilnym. Rodzaje właściwości sądu ze względu na s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 521,02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!