ikona pliku doc

sciaga termodynamika notatki

sciaga z termy


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 102,00 kB.


ZAD1) Ściana pieca komorowego w kształcie prostopadłościanu składa się z 4 warstw: 1=4cm(1=1 W/mK); 2=7cm(2=0,4); 3=10cm(3=0,07); 4=1mm(4=45). Obliczyć staraty ciepła w stanie ustalonym jeżeli tem. Powierzchni wewnętrznej=800C, a tem. Zewnętrzna=50C. Średnia powierznia przenikania=0,8 m2.
tw=800C
tz=50C
Sśr=(Sw+Sz)/2 kiedy (Sz/Sw)<2
Sśr=pier(Sw*Sz) kiedy Sz/Sw2
ZAD2) Grzejnik elektryczny w kształcie walca o wysokości H=300mm, średnicy wewnętrznej dw=160mm i średnicy zewnętrznej dz=190mm wykonany jest z porcelany o przewodności cieplnej właściwej 1=1,03 W/mK . Zbiornik jest izolowany g=40mm warstwą wełny mineralnej, której przewodność cieplna wynosi 2=0,05 W/mK. Temperatura znamionowa grzejnika wynosi tw=80C, a tem. Otoczenia t0=10C. Współczynnik przyjmowania ciepła z powierzchni zewnętrznej =10 W/m2K. Obliczyć moc cieplną oddawaną do otocznia.
ZAD3) Przewód miedziany o promieniu r=0,005m przewodzi stały prąd elektryczny J=200A. Powierzchnia boczna przewodu oddaje ciepło do otocznia =20 W/m2K. Przewód znajduje się w stanie stacjonarnym pod względem cieplnym. Tem. Otocznia T0=20C. Przyjąć Cu=1,9*10-8 m, Cu=350 W/mK. Wyznaczyć funkcję T®, oraz temperature max.
ZAD4) Każdy punkt kuli o promieniu R jest źródłem ciepła o stałej objętościowej gęstości mocy Pv, wyznaczyć rozkład temperatury wewnątrz kuli jeżeli powierzchnia zewnętrzna oddaje ciepło do otoczenia ze stałym współczynnikiem przejmowania ciepła . Temperatura otoczenia=t0.

c1=0 ze względu na skończoną wartość temperatury, korzystamy z III warunku brzegowego


ZAD5) Wydrążona kula o promieniu rwrrz znajduje się w stanie stacjonarnym pod względem cieplnym. Każdy punkt kuli jest źródłem ciepła o stałej objętościowej gęstości mocy Pv. Wyznaczyć rozkład tem. Wzdłuż promienia jeżeli przez powierzchnię wew
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 102,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!