ikona pliku pdf

Reklama - definicje notatki

definicje reklamy cechy cele


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 133,58 kB.


1.1.
Definicje, cechy, cele
W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z
gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się’1. Definicja ta odnosi się do pierwszych reklam jakimi były nawoływania starożytnych zapowiadaczy na ulicach, jarmarkach i targach. Jednoznaczne zdefiniowanie terminu ‘reklama’ jest o tyle trudne, że jest to zjawisko dynamiczne, wciąż się rozwijające, uwarunkowane technologicznie. Współcześnie reklama obejmuje coraz to nowsze sfery działalności ludzkiej, a tym samym wchodzi w pole zainteresowań socjologii, psychologii, lingwistyki, kulturoznawstwa, etyki, estetyki, prawa czy ekonomii. To wszystko sprawia, że stworzenie jednej, zamkniętej, całościowo pełnej definicji zjawiska wydaje się niemożliwe. Kształt definicji zależy bowiem w dużej mierze od przyjętej perspektywy badawczej. Według Słownika języka polskiego, reklama to „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi”2. W wielu definicjach podkreśla się różne funkcje lub cechy charakterystyczne reklamy. Mirosław Brzostowski zwraca uwagę na jedną z najważniejszych funkcji przekazu reklamowego, jaką jest jego perswazyjność. Według niego reklama „polega na przekazywaniu wiadomości związanych z jakąś koncepcją, produktem lub usługą w celu wytworzenia u Odbiorcy klimatu przychylności i spowodowania określonych działań zgodnych z zamierzeniami Nadawcy”3. Funkcja t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 133,58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!