plik doc

Urazy rozpoznanie i pierwsza pomoc

urazy
Urazy – rozpoznanie i pierwsza pomoc Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Priorytety! I Zadbaj o BEZPIECZEŃSTWO II Człowiek aby przeżyć musi posiadać oddech i krążenie III Kupuj czas!!! IV Dbaj o drożność dróg oddechowych!!! V Stabilizuj kręgosłup szyjny!!! Działania I - Do poszkodowanego podchodź zawsze tak, by Ciebie widzi...

plik doc

Urazy rozpoznanie i pierwsza pomoc

Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Priorytety! I Zadbaj o BEZPIECZEŃSTWO II Człowiek aby przeżyć musi po
Urazy – rozpoznanie i pierwsza pomoc Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Prio...

plik doc

anatomia

anatomia
Anatomia jako nauka zajmuje się poznawaniem budowy ludzkiego ciała. Nazwa anatomii pochodzi od greckiego słowa „ anatamnein”, które oznacza rozcinać, rozczłonkowywać, gdyż na tym polega najstarsza metoda badania w tej nauce. Obecnie mamy wiele innych metod diagnostycznych prowadzących do poznania budowy ludzkiego ciała: Ultrasonografia RTG Tomografia komputerowa Spiralna tomografia komputerowa Jądrowy rezonans magnetyczny Metody te pozwalają na wydzielenie poszczególnych c...

plik doc

zatrucia u dzieci

zatrucia u dzieci
Czynniki wpływające na przebieg ostrego zatrucia:       Rodzaj trucizny i przyjęta dawka       wpływ substancji na metabolizm i oddziaływanie na ważne dla życia narządy       Możliwość detoksykacji – czynność nerek, wątroby, płuc       wiek osoby zatrutej – najbardziej wrażliwe na zatucia są dzieci i osoby stare       Ogólny stan zdrowia przed zatruciem       Alkoholicy s...

plik docx

Opieka Paliatywna

Wszystko o opiece paliatywnej. Prace pisałam na zaliczenie

Opieka paliatywna Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do op...

plik doc

test fizjologia

test z fizjologii na studiach ratownictwa medycznego
      Głównym składnikiem osocza jest (są):       albuminy       globuliny       woda       elementy morfotyczne       Dwutlenek węgla:       nie występuje we krwi tętniczej       po odłączeniu tlenu od hemoglobiny w tkankach zajmuje jego miejsce w cząsteczce hemoglobiny       jest przenos...