ikona pliku doc

psychologia twórczości- definicje notatki


  297 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 297
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,50 kB.


Psychologia twórczości ?dział -> psychologii zajmujący się opisywaniem i badaniem szeroko rozumianego pojęcia -> twórczości. W zależności od orientacji teoretycznej i metodologicznej akcentuje się różne aspekty tego zjawiska, które można sprowadzić do 4 podstawowych: wytworu ( kryterium atrybutywne) osoby ( kryterium podmiotowe) procesu twórczego (kryterium procesualne) środowiska czyli zespołu stymulatorów i inhibitorów społecznych (kryterium kontekstualne). Biorąc pod uwagę względność kryteriów nowości i wartości jako atrybutów twórczego wytworu, wyróżniamy m.in. twórczość obiektywną i subiektywną- wtórną. Twórczość obiektywna obejmuje tworzenie, odkrywanie rzeczy, prawd pojawiających się w kulturze materialno-duchowej po raz pierwszy . Mianem twórczości subiektywnej określa się tworzenie prawd, rzeczy istniejących uprzednio w kulturze, lecz nieznanych podmiotowi odkrywającemu. Wyróżnia się również egalitarne i elitarne podejście do rozumienia twórczości; podejście egalitarne przyjmuje, iż każdy człowiek jest potencjalnie twórczy, choć nie w jednakowym stopniu, zaś elitarne przypisuje atrybut twórczości tylko jednostkom wybitnym. Kryterium podmiotowe pojęcia twórczości opisuje kreatywność jako cechę osoby zdolnej do produkowania nowych i wartościowych wytworów. Do klasycznych teorii procesu twórczego należą: asocjacyjna koncepcja twórczości ( twórczość jako zdolność do odległego kojarzenia) podejście postaciowe- Gestalt ( proces twórczy jako dążenie do zmiany struktury sytuacji problemowej) psychodynamiczne ( twórczość rozumiana jako kombinacja pierwotnych i wtórnych procesów myślenia, lub w teorii inkubacji, jako proces wglądu ) behawiorystyczne ( twórczość ?proces generowania nowych form zachowania) Odejściem od klasycznych koncepcji były teorie rewizjonistyczne sprowadzające twórczość do procesu rozwiązywania p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!