ikona pliku doc

Psychologia - ściąga notatki

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!


  1604 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1604
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,00 kB.


REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarantują rozwiązania problemu. Są one zawodne i oparte na intuicji. Przykład: metoda burza mózgów. TEMPERAMENT- zespół względnie stałych cech zachowania i działania osobnika przejawiających się w poziomie energetycznym (reaktywność i aktywność zachowania) oraz w czasowych parametrach zachowania (ruchliwość, trwałość, szybkość reakcji itp.). Na temperament składa się również dynamika procesów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych. Cechy temperamentu zależą od odziedziczonych właściwości układu nerwowego i tylko w niewielkim stopniu ulegają wpływom doświadczenia, wychowania i nauczania. EMOCJE- silne wzruszenie, podniecenie, przeżycie - związane z tym, że człowiek jest systemem reagującym na siebie i na swoje stosunki z otoczeniem. Mają swój znak (+) - rozkosz, przyjemność, zadowolenie lub (-) - cierpienie, przykrość, niezadowolenie. Wywoływane są przez różne czynniki, a reakcje emocjonalne są różnorodne: jedne wywołują tendencje do reagowania w określonym kierunku (np. ciekawość - podejmowanie czynności badawczych; strach -ucieczka lub znieruchomienie; gniew - atak), inne emocje wyrażają się reakcjami ekspresyjnymi, takimi jak radość, żal, przykrość. Emocje są wywoływane przez: 1) bodźce pierwotne tj. te, które pochodzą od narządów zmysłowych lub wewnętrznych i związane są z zaspokajaniem potrzeb i z procesami patologicznymi - mogą one wywoływać niespecyficzny stan ogólny przyjemny lub przykry (np. samopoczucie). 2) bodźc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2011-01-17 20:32:48 pigula24

    nie działa

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!