plik rtf

Adolescencja

Potrzebny krótki opis adolescencji ;')
Rozwój w okresie adolescencji · Adolescencja dzieli się na dwa etapy – wczesną i późna fazę adolescencji rozdzieloną zazwyczaj kryzysem tożsamości około 16 r.ż. · W pierwszym etapie dominują zmiany biologiczne i związane z nimi przemiany w sferze psychiki, w drugim etapie następuje wyciszenie i stabilizacja w zakresie tych zmian W sferze poznawczej następuje rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego; z kolei procesy informacyjnej przebiegają sz...

plik odt

Psychologia rozwoju człowieka, egzamin

CHARAKTERYSTYKA OKRESÓW ŻYCIA
PSYCH. ROZWOJU-jedna z teoret. dyscyplin psychologii, bada zmiany w zachowaniu się, procesach, strukturach psychicznych człow. W badaniach uwzględnia zmienną czasu. Przedmiotem badań psych. rozwojowej są zmiany dokonujące się w psychice, zachowaniu człowieka w różnych fazach jego życia. Podstawowym obszarem zmian rozwojowych jest cykl życia jednostki ludzkiej. Rozwój psychiczny trwa przez całe życie. OK. PRENATALNY (do narodzin) Rozwój zmysłów: zmysł równowag...