ikona pliku

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia notatki

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczenia Badanie – wywiady, testy do badania werbalne, niewerbalne. (test drzewa-dzieci, plamy atramentowe, test TAT-interpr obrazków scenki z życia.) Przedmioty badań psychologii: (Nie ma jednoznacznych odp na dane pyt co badać? badamy subiektywną opinię na opinię.) -Zachowania zewnętrzne czy procesy psychiczne -tylko obiektywne dane czy subiektywna analiza własnych doznań. -koncentracja na przeszłości czy warunkach obecnych -przebieg zjawisk psychicznych (rozumowanie) czy ich wyników (sukces, niepowodzenie). Badania stosowane (dziedziny psychologii): • Kliniczna-zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu. • Pracy-organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach • Dziecięca (wychowawcza)- problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkol-nych i wychowawczych • Sądowa-wymiarze sprawiedliwości • Ekonomiczna (wydawanie pieniędzy, konsumpcja),zachowaniach ekonomicznych ludz Badania podstawowe: poznawcza, osobowości, rozwoju człowieka, społeczna, neuropsychologia (diagnoza i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego), psychofizjologia. Psycholog-przeprowadza diagnozę, testy Psychoterapeuta- cele psychoterapii jako metoda kliniczna, która ma pomagać człowiekowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, przystosowaniu do świata. podstawowe pytanie psychologii: Kim jest człowiek? – częścią ewolucyjnego łańcucha; podlega pra-wom natury (przetrwanie) i kultury (doświadczenie, dzielenie się). Np.. 3 aspekty funkcjonowania czło-wieka : biologiczne, społeczne kulturalne.....


ocena: 4.0, 0

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!